En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Vision 2030 antagen
Vision2030_framsida_webb
Extra årsmöte 22 november

Vision 2030 antagen

2022-11-28
  1. Årsmöte
  2. 2022
  3. För medlemmar
  4. Styrdokument

Vid Kost & Närings digitala extra årsmöte den 22 november var det – efter mycket stötande och blötande under de gångna månaderna – upp till bevis för Vision 2030.

Beskedet från de cirka 20 medlemmar som deltog i mötet: ett enhälligt JA till antagande föreningens nya visionsdokument.

Marianne Backrud-Hagberg. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

– Som ordförande känns det väldigt roligt att ha fått Vision 2030 på plats. Det senaste året har många medlemmar varit engagerade i arbetet med framtagningen av visionen, vilket i sin tur gett en bred förankring, säger Marianne Backrud-Hagberg.

Nästa steg är att omsätta visionens skrivningar i konkreta aktiviteter, med utgångspunkt i medlemsnytta.

Själva antagandet av visionen, understryker hon, är emellertid bara ett delmål.

– Nästa steg är att omsätta visionens skrivningar i konkreta aktiviteter, med utgångspunkt i medlemsnytta. I flera delar pågår det arbetet redan, men mer kommer att tillkomma i en handlingsplan som styrelsen tillsammans med fokusgrupperna och föreningens övriga delar ska jobba fram under våren.

Bland nyheterna från det extra årsmötet märks också beslutet att flytta Kost & Närings ordinarie årsmöten till hösten, istället för som tidigare på våren. Förändringen, som innebär en harmonisering med Ledarnas och övriga branschföreningars årskalender, träder i kraft från och med 2023.

årsmötessidan kan du som är inloggad medlem nu ta del av den antagna final-versionen av Vision 2030. Den 1 december publiceras även protokollet från det extra årsmötet i sin helhet på samma sida.