En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Vi måste ta tag i riskbedömningen”
2018-07-04
I diskussionen, som leddes av News 55:s Artur Ringart (bilden t.v.), deltog bland andra Jöran Rubensson, tidigare ordförande i SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och Eva Olofsson (V), ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg, SKL.

ALMEDALSVECKAN 2018

”Vi måste ta tag i riskbedömningen”

Om två år beräknas antalet svenskar över 65 år vara 2,1 miljoner. Samtidigt vårdas allt fler i hemmet, vilket ökar kraven på eget ansvar. Hur kan nya synsätt på mat och mathållning bidra till fler välmående äldre, stärka livskvaliteten för individen och samtidigt frigöra resurser i samhället?

Det var ansatsen när Findus Special Foods på tisdagen bjöd in till seminarium i ”Hälsodalen” mitt i Visby.

Efter en inledning kring de fysiska och medicinska aspekterna av åldrande utifrån ett mat- och måltidsperspektiv signerad Jessica Samuelsson, dietist och doktorand på Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, fortsatte seminariet med en paneldiskussion.

– Idag finns totalt 51 dietister i landets 290 kommuner. Då kan vi snabbt dra slutsatsen att kommunerna inte tar det här med näringsriktig kost på allvar. Eller? frågade dagens moderator Artur Ringart den tre personer starka panelen.

– Kanske är det en lite för snabb slutsats. Men jag håller med om att det behövs fler dietister. I kommunerna, men inte minst i primärvården. Det är här den första kontakten sker när problemen och sjukdomarna hos tidigare friska äldre börjar sätta in. Det handlar om att utveckla det hälsofrämjande, förebyggande arbetet i primärvården. Det är något vi gjort alldeles för lite, konstaterade Eva Olofsson (V), ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg vid SKL.

”Allt fler i Sverige hamnar idag under EU:s gräns för fattigpensionärer. Vi pensionärer behöver mer stålar. Så enkelt är det”

Hemtjänstens måltider – och omsorgsnivå generellt sett – var ett återkommande tema i diskussionen.

– Det finns mycket duktigt folk i verksamheterna. Men det finns samtidigt undersökningar visar att i storleksordningen hälften av dem som arbetar inom äldreomsorgen inte är utbildade för den här saken. Nu ser vi hur utvecklingen är på väg åt rätt håll. Men det är fortfarande inte så tillfredsställande som det borde vara, framhöll Jöran Rubensson, tidigare ordförande i SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Gunnel Stuhr Olsson, chef för Findus Special Foods.

De negativa konsekvenser som följer i spåren av problematiken kring undernäring, med lidande och höga kostnader för samhället, är inget nytt. Men vilka ansatser till lösningar finns?

I likhet med Kost & Näring, som sedan en längre tid driver kravet på en skärpt lagstiftning för måltidskvaliteten inom äldreomsorgen, efterlyste Jöran Rubensson utökade möjligheter till sanktioner gentemot de kommuner som inte lever upp till en acceptabel kvalitetsnivå.

– Idag talas det om att ’främja god hälsa’ och så vidare, men det stannar vid att man ger goda råd. Socialstyrelsen behöver få mycket skarpare medel att hantera detta konkret, lokalt i den praktiska gärningen, sade Jöran Rubensson.

Avslutningsvis lyftes från åhörarplats – genom Kost & Närings försorg – frågan om ett slags ”all inclusive” för hemtjänsten, där inte bara lunchen utan dygnets samtliga måltider levereras hem till den äldre. Karin Henningsson, kostchef i Nordanstigs kommun och kassör i Kost & Näring, kunde berätta om de goda resultaten av Nordanstigs mycket goda resultat av det så kallade Matkasseprojektet, som testats i kommunen under våren.

Men vem ska i så fall stå för de ökade kostnader som en sådan utökad service skulle medföra?

– Allt fler i Sverige hamnar idag under EU:s gräns för fattigpensionärer. Jag håller med PRO, som kräver höjd allmän pension.Vi pensionärer behöver mer stålar. Så enkelt är det, underströk Artur Ringart.

– Varför skulle vi inte kunna hantera detta precis som vi gör redan idag på äldreboendena, där de boende betalar en fast kostnad för alla måltider? resonerade Gunnel Stuhr Olsson, chef för Findus Special Foods, som i en intervju med Kost & Näring direkt efter seminariet också betonade vikten av riskbedömning.

– Det här är något vi måste ta tag i. Måltiderna är bra, men vi måste vara uppmärksamma på de patienter eller personer som inte äter tillräckligt.

Här kan du lyssna till hela intervjun med Gunnel Stuhr Olsson:

David Hollertz