En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Vem vinner på dagens livsmedelsupphandlingar?
2013-07-03

_MG_1327 kopiaAlmedalen tisdag:
Vem vinner egentligen på dagens livsmedelsupphandlingar?

Som ett svårlöst Soduko. Med den träffande beskrivningen av livsmedelsupphandlingen inledde Karin Lidén, moderator och Kost & Närings tidigare ordförande föreningens tisdagsseminarium, med titeln ”Vem vinner på dagens upphandlingar – barn och gamla eller jurister och grossister?”

Det fullsatta seminariet ingick i Ledarnas ”Ledarnas hus” – en satsning under Almedalsveckan som syftar till att lyfta fram ledarskapets förutsättningar och villkor i den svenska samhällsdebatten. Och det råder ingen tvekan om att bristerna i regelverket för livsmedelsupphandlingen blivit en hämsko på kost- och måltidschefernas möjligheter att effektivt leda sina verksamheter. Problematiken kring överprövningarna var det tema som kom att dominera den timslånga diskussionen.

”Överprövningarna ett svart hål”
Betydelsen av livsmedelsinköpen, och därmed upphandlingsprocessen, illustreras av de stora ekonomiska värdena som står på spel. Den offentliga sektorn köper årligen in livsmedel för omkring 9 miljarder kronor, och den totala omsättningen ligger på mellan 45 och 50 miljarder kronor.

– Sverige är en mästare ifråga om överprövningar, samtidigt som domstolarna idag inte klarar sin uppgift, fastslog Mathias Sylwan, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, som liknade överprövningarna av livsmedelsupphandlingar vid ett ”svart hål” som slukar skattemedel.

En bild som bekräftades av Maria Larsson, styrelseledamot i Kost & Näring. Som upphandlare i Inköp Gävleborg, som ansvarar för gemensam livsmedelsupphandling i tio kommuner, har hon på nära håll kunnat följa konsekvenserna av en överprövningsprocess som hittills pågått i ett och ett halvt år. Resultatet: betydligt högre livsmedelskostnader.

– Som avtalen är konstruerade är priserna som högst i slutet av avtalsperioden, och det är den prisnivån vi nu tvingas fortsätta handla på, i väntan på resultatet av överprövningen. De priserna ligger runt 30 procent högre jämfört med i det vinnande anbudet, vilket motsvarar tiotals miljoner på årsbasis. Skattepengar, som istället kunnat användas till att höja kvaliteten på maten som serveras barn och äldre, förklarade Maria Larsson.

”Bisarr situation”
Överprövningsprocessen i Gävleborg är långt ifrån unik. Martin Borgs, ”Slöseriombudsman” med anknytning till Skattebetalarnas förening, pekade på det faktum att medan bara 7 % av de offentliga upphandlingarna totalt sett blir föremål för överprövning är motsvarande siffra inom livsmedelsupphandlingen så hög som 50 %.

Riksdagsledamoten och juristen Ardalan Shekarabi (S) beskrev situationen för livsmedelsupphandlingarna som bisarr, där man från svensk sida varit alltför nitisk i tolkningen av de regelverk som beslutats på EU-nivå.

– Utöver det har kommuner och landsting alltför länge haft upphandling som en administrativ uppgift, lite grann vid ”sidan av”, menade Ardalan Shekarabi, som dock sade sig märka av en förändrad syn på upphandlingen, där strategi och planering tillskrivs allt större betydelse.

Avgifter och avtalsfrihet konkreta steg på vägen
Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, ringade under seminariet in två centrala åtgärder för att råda bot på det som bland andra Mathias Sylwan betecknade som ett ”missbruk” av överprövningsmöjligheten. Dels vill Kost & Näring se att begäran om överprövning förenas med en avgift, vars storlek bestäms av företagens omsättning. Föreningen ställer sig också bakom Upphandlingsutredningens förslag om avtalsfrihet under överprövningstiden, där verksamheterna inte hålls kvar i de befintliga avtalen. Tanken bakom förslagen är enkel: att göra det olönsamt att begära överprövningar utan att det finns starka skäl för det.

– Vad som behövs nu är tydligt politiskt agerande, förändringar av lagen helt enkelt. Om ansökan kostar pengar, och om leverantörerna vet med sig att ett överprövningsförfarande inte per automatik binder upp kunden till det befintliga, dyrare avtalet, så är vi också övertygade om att vi kommer att få se en betydande nedgång i antalet begäranden om överprövning vid livsmedelsupphandlingar. Vilket vore ytterst välkommet, sade Marianne Backrud-Hagberg i en kommentar strax efter seminariet.

Steg i rätt riktning
Även om alltså mycket fortfarande återstår att göra i frågor som rör livsmedelsupphandlingen saknades inte ljusglimtar. En enig panel kunde konstatera att den relativa tillit mellan livsmedelsupphandlingens olika parter, som uppstod 2011 som ett resultat av Miljöstyrningsrådets projekt ”Konceptuell modulering”. Små steg i rätt riktning, som tillsammans med fortsatta ansträngningar och åtgärder kan leda fram till en rimligare livsmedelsupphandling. Precis som att det allra svåraste av Sodukon också har sin lösning.