En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Valberedningens förslag
2011-02-21

Valberedningens förslag till styrelse samt revisorer år 2011-2013/2015. Valberedningen presenterar förslag till styrelseledamöter inkl ersättare samt revisorer inkl ersättare. Det här förslaget är inte slutgiltigt utan kan ändras fram tills Föreningsstämman 9 april då ledamöter och revisorer skall väljas för nästa period.

Valberedningen har lämnat en motion till stämman angående att minska antalet styrelseersättare från fem till tre personer samt att minska antalet ersättare revisor till en person. Om fler personer är intresserade av styrelse- eller revisorsuppdrag så är ni välkomna att anmäla er till katarina.wochner.carlsson@frolundahogsbo.goteborg.se

Valberedningens förslag KoN Styrelse 2011-2013 (4)