En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Vad gör en foodservice-dietist?
2017-02-28

Vad gör en foodservice-dietist?

Den europeiska dietistsammanslutningen EFAD, där Kost & Näring och föreningens medlemmar ingår, presenterar nu ett så kallat position paper i fyra punkter som definierar foodservice-dietistens yrkesroll.

Definitionen är ett led i det större projekt som pågår inom EFAD under ledning av Kost & Närings Birgit Josefson, och som syftar till att under 2018 skapa former för en enhetlig, europeisk yrkesregistrering av foodservice-dietister (eller kost- och måltidschefer, som är gruppens vanligaste två titlar här hemma i Sverige).

Foodservicedietistens roll i sammanfattning:

  1. Spela en nyckelroll för de måltider som erbjuds de olika grupper av gäster som äter i offentlig regi.
  2. Ta en central position i att initiera och formulera bland annat policyer och strategier, baserat på styrdokumenten från WHO, EU med flera.
  3. Att på professionell, vetenskaplig grund ta särskilt ansvar för de offentliga måltider som serveras svaga, sårbara grupper.
  4. Att med stöd i sin breda kompetens leda eller fungera som rådgivare till måltidsverksamheter, inklusive specialkost, livsmedelssäkerhet och upphandling.

Klicka här för att ta del av EFAD:s Position Paper on the Role of the Food Service Dietitian i sin helhet! (Öppnas i nytt fönster.)