En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Två doktorandtjänster lediga vid Uppsala Unviersitet
2012-04-05

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet http://www.ikv.uu.se finns flera forskningsinriktningar samlade under två huvudområden: dietetikens kommunikation och den offentliga måltiden. Ett särskilt intresse rör sårbara gruppers matvanor, näringsintag och informationsbehov samt villkor i en samhällig kontext.

Anställningen som doktorand är inriktad mot forskningsområdet den offentliga måltiden.

För information klicka här