En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Tung uppbackning av SLV:s generaldirektör”
2015-07-01

”Tung uppbackning av Livsmedelsverkets generaldirektör”

Tisdagen den 30 juni genomfördes De offentliga måltidernas dag i ”Hälsodalen” mitt i Visby, arrangerad av Livsmedelsverket tillsammans med Dietisternas Riksförbund, Landstinget i Kalmar län, Sjukhusläkarna, Kost & Näring samt Landstinget Sörmland.

Marianne Backrud-Hagberg
Marianne Backrud-Hagberg

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring: vilka är dina intryck av dagen?

– Ett av de främsta målen med dagen var att få de offentliga måltiderna att synas bland politiker och andra beslutsfattare, och min känsla är att vi lyckades väl i den ambitionen. Almedalen är rätt plats både för Kost & Näring och för de offentliga måltiderna, och att följa upp förra årets framgångsrika samarbete med Livsmedelsverket kring dagen kändes naturligt. Tillsammans har vi bättre chanser att få gehör både för branschens och våra egna mer specifika frågor. Det var också spännande att vi som arrangerade dagen har så många olika ingångar på de offentliga måltiderna. Inte minst Dietisternas Riksförbund och Sjukhusläkarna representerar yrkesgrupper som har otroligt stor betydelse för vår bransch. Sedan framkom möjligen inte så väldigt mycket nytt under dagen, de stora utmaningarna är fortfarande i stort sett desamma. Utvecklingen går åt rätt håll men det går långsamt. Vi har all anledning att fortsätta kämpa för de offentliga måltidernas plats i debatten.

Under dagen lyfte Kost & Näring frågan om var gränsen ska gå mellan kost- och måltidschefernas mandat och detaljstyrning av verksamheterna från politiskt håll. Hur landande diskussionen?

– För många av våra medlemmar är det här en högaktuell fråga, och Almedalen känns därför som helt rätt forum att lyfta den i. Vi fick minst sagt tung uppbackning av Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord, i vår hållning att besluten om måltidernas sammansättning måste fattas av expertisen, det vill säga kost- och måltidscheferna. Från scenen under dagens första seminarium deklarerade han att han är ”jävligt trött på kommunpolitiker som säger att barnen ska få äta hur mycket smör de vill”. Då applåderades det bland åhörarna! Nu har vi på allvar tagit avstamp i den här diskussionen, och vi kommer att ta upp tråden igen efter sommaren.

Vad händer under resten av veckan?

– Idag väntar bland annat Ledarnas seminarium Det framgångsrika ledarskapet – mod och kärlek. Vi kommer också att träffa Jan Rehn, ombudsman på Kommunal. Dagen avslutas med ett möte tillsammans med våra kolleger inom Ledarnas branschförening Vård & Omsorg, där vi ska diskutera hur vi som föreningar gemensamt kan bidra till att förbättra de äldres måltidssituation. Morgondagen viks vi till stor del åt ett ordinarie styrelsemöte där vi ska sätta inriktningen för höstens arbete.