En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Tillsammans för de äldres måltider
2017-07-03
Eva Eriksson (mitten), nyvald ordförande i SPF Seniorerna, tillsammans med Karin Liljestrand, förbundssekreterare SKPF Pensionärerna och Jan Andersson, styrelseledamot, PRO. Foto: Linnea Ronström.

Almedalen 2017

Tillsammans för
de äldres måltider

För Kost & Närings del fick 2017 års Almedalsvecka en flygande start i form av ett rundabordssamtal med företrädare för tre av landets största pensionärsorganisationer. Målsättningen: att om möjligt hitta gemensamma vägar framåt för högre måltidskvalitet inom äldreomsorgen.

Det var en i måltidssammanhang unik konstellation bestående av SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och PRO, som tillsammans med Kost & Näring tog plats vid köksbordet i det hus som SPF Seniorerna hyrt under veckan.

– Våra organisationer är engagerade i måltidsfrågorna i olika former, men fram till nu har det saknats dialog, dels med oss men också SPF, PRO och SKPF emellan. Det var det vi ville ändra på när vi i våras tog initiativet till det här samtalet, förklarar Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring.

Vi är alla så olika, det är otroligt viktigt att komma ihåg det. Man kan inte titta på en lösning för alla äldre, utan man måste se till individen, betonade Karin Liljestrand, förbundssekreterare i SKPF Pensionärerna. Foto: Linnea Ronström.

Vilka är de största kvalitetsproblemen idag – och vilken grupp äldre är behovet av förbättringar som allra störst? Den frågeställningen utgjorde avstamp för ett samtal som uteslutande kom att kretsa kring situationen för de hemmaboende äldre. Ensamhet i måltidssituationen och de stora kvalitetsskillnaderna mellan kommunerna var återkommande teman.

– Matfrågorna är undervärderade idag. Inte ens nu när socialtjänstlagen ska ses över finns maten på dagordningen, varken ute i kommunerna eller hos SKL. Det måste bli ordning och reda i det här. Varje kommun bör ha en person som ansvarar för att måltiderna fungerar, något slags ombudsman, framhöll Eva Eriksson, nyvald ordförande i SPF, som därmed tog rygg på Kost & Närings förslag från hösten 2016 om en måltidsombudsman för äldreomsorgen.

– Det ska inte spela någon roll för måltidskvaliteten om man bor i den ena eller andra kommunen. Vi måste få rätsida på det här, och därför krävs någon form av kvalitetsnorm för kosten, tillade Agneta Elofsson, styrelseledamot i Kost & Näring, med hänvisning till föreningens krav på en kvalitetslagstiftning för måltiderna i äldreomsorgen.

”Man vill ha träffpunkter att gå till, där maten är en viktig del men där det framför allt handlar om gemenskapen. Det kostar förvånansvärt lite men ger otroligt mycket”

Att det finns en stor önskan bland hemmaboende äldre om att kunna äta sina måltider tillsammans med andra bekräftades av alla de tre pensionärsorganisationerna. Runt bordet rådde enighet om att även detta kan vara en fråga att driva vidare i samverkan.

Från Kost & Näring deltog Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Karin Henningsson och Agneta Elofsson, styrelseledamöter samt Lise-Lotte Lundin Petersson, sammankallande i föreningens fokusgrupp Äldreomsorg. Foto: Linnea Ronström.

– Man vill ha träffpunkter att gå till, där maten är en viktig del men där det framför allt handlar om gemenskapen. Det kostar förvånansvärt lite men ger otroligt mycket. På många håll är det här en av de mest prioriterade frågorna, sade Jan Andersson, styrelseledamot i PRO.

Lise-Lotte Lundin Petersson, sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg, var nöjd när hon strax efter samtalets slut summerade vad som uppnåtts.

– Vi har tagit ett första steg mot något som jag tror kan växa och i förlängningen verkligen göra skillnad. Engagemanget finns där. Utifrån diskussionerna idag kommer vi i fokusgruppen nu att jobba vidare med mer konkreta förslag att ta med oss i den fortsatta dialogen med de här tre organisationerna.

David Hollertz