En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Tid att skrota 2/3-principen
2017-09-28

 

Peter Skoog, affärschef vid Cerealia Foodservice, här i samtal med några av deltagarna vid seminarieturnéns stopp i Malmö och Orkla Food Sveriges lokaler, den 19 september.

Bred enighet

Tid att skrota
2/3-principen

Ordningen med det många gånger slentrianmässiga kravet på minst två tredjedelars återstående hållbarhetstid vid leverans – oberoende av varuslag och när produkterna faktiskt ska användas – har nått vägs ände. Samtliga upphandlingsaktörer ställer sig nu positiva till förändring.

Anita Åberg, sammankallande i fokusgrupp Upphandling och upphandlare i Kramfors kommun.

Minskat svinn, lägre miljöpåverkan och bättre totalekonomi. Argumenten är goda och enigheten bred om att överge 2/3-principen – till förmån för ett mer flexibelt synsätt i kraven på återstående hållbarhetstid inom livsmedelsupphandlingen. Det står klart efter den seminarieturné med särskilt fokus på hållbarhetstider som fokusgrupp Upphandling genomförde i mitten av september.

– Mitt intryck är att vi lyckats med det vi ville med de dagarna, att låta alla aktörer få komma till tals, och de dem möjlighet att tala direkt med varandra, summerar fokusgruppens Anita Åberg de tre turnéstoppen i Malmö, Stockholm och Kramfors, som samlade dryga 160 representanter från leverantörer, grossister, myndigheter och inte minst köparsidan i form av upphandlare och kost- och måltidschefer.

Även om frågan om hållbarhetstider stod i centrum diskuterades även andra, angränsande områden. Bland annat berättade Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten om sitt arbete för minskat matsvinn, och från grossisthåll framhöll Martin & Serveras Stefan Calrell, försäljningschef offentliga kunder, hur bara en lätt reducerad sortimentsbredd kan bidra till färre kasseringar och därmed mindre svinn.

__

Brett stöd för hållbarhetstrappa – logistik fortsatt en knäckfråga

Med det sagt: 2/3-principen, liksom idéer kring vad som skulle kunna ersätta den, var det återkommande temat under de tre dagarna. Det förslag till ”hållbarhetstrappa” som utvecklats av Kost & Näring (se även faktarutan här nedanför) mötte stort bifall.

”Alla verkar vara överens om att det inte längre är aktuellt att ha ett generellt krav om 2/3 kvar av hållbarhetstiden.”

Peter Skoog, affärschef vid Cerealia Foodservice och en av företrädarna från leverantörshåll, talar om ”öppna dörrar” i diskussionerna.

Fakta Kost & Närings hållbarhetstrappa

  • Varje steg i trappan motsvarar en grupp av varor med liknande hållbarhetstid.
  • På trappans första steg återfinns varorna med kortast hållbarhetstid, exempelvis skalade grönsaker, färsk fisk, köttfärs och mjölk.
  • Beroende på trappsteg formuleras kraven på återstående hållbarhetstid vid leverans antingen som andel av varans totala hållbarhetstid eller i form av en fastställd tidsrymd.
  • Ju högre upp i trappan, desto längre hållbarhetstid. På det sista trappsteget återfinns bland annat konserver, pasta och mjöl, det vill säga varorna med den allra längsta hållbarhetstiden.

– Alla verkar vara överens om att det inte längre är aktuellt att ha ett generellt krav om 2/3 kvar av hållbarhetstiden. Istället vill man gå mot att dela upp sortimentet i kluster på något sätt, med olika krav beroende på vilka typer av varor det handlar om.

Men även med en hållbarhetstrappa på plats kommer skillnader fortsatt finnas kvar mellan landets måltidsverksamheter. Avgörande är inte minst de olika logistiklösningar som tillämpas. Vid leveranser endast en gång per vecka ökar behoven av längre hållbarhetstid, och tvärtom.

– Har jag en omlastningscentral så ”kostar” den tre dagar extra och då kan jag inte ta emot en vara med kort hållbarhet. Då måste jag anpassa mina krav efter den verksamhet som gäller, exemplifierar Peter Skoog.

Nästa steg i oktober

Om det i slutändan blir just en upphandlingstrappa som lanseras som ersättare till 2/3-principen återstår att se. Vid ett arbetsmöte som äger rum den 24 oktober hoppas Anita Åberg att branschöverenskommelsens parter ska kunna enas om ett formellt tillägg till den nuvarande överenskommelsen.

– Turnén var ett första och helt nödvändigt steg, att lyssna in vad kollegorna ute i verkligheten har att säga om hållbarhetstider i förhållande till ekonomi, ekologi och hur man får allt att gå ihop praktiskt. Det är den dialogen som är utgångspunkten när vi träffas i oktober.

David Hollertz