En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Sveriges kostchefer kritiska mot SKL
2010-02-17

I ett brev till styrelsen för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting riktar Sveriges kostchefer skarp kritik mot SKL för deras bristande engagemang och service till en yrkeskategori som årligen omsätter omkring 30 miljarder i offentlig kosthantering. SKL har nätverk för många yrkeskategorier inom den offentliga sektorn till exempel rektorer, skolsköterskor, specialpedagoger och IT-ansvariga. Men det finns inget forum för kostfrågor som kan vara ett stöd för de yrkesgrupper som driver utveckling och effektivisering i Sveriges offentliga kök.

– Vi har vid flera tillfällen uppvaktat SKL med krav om en samordningsfunktion för kostfrågor inom förskola, skola, sjukhus och äldreomsorg. Kraften skulle bli så mycket större om SKL kunde samordna och stötta oss i vårt arbete. De verkar dock inte förstå vidden av vår verksamhet som i grunden är en folkhälsofråga. En bra och näringsriktig kost är en förutsättning för att barnen i skolan gör bättre resultat och att de äldre får ett värdigt liv den tid de har kvar, säger Karin Lidén, ordförande i branschföreningen Kost och Näring.

Föreningen organiserar landets kostchefer, kostekonomer och kostvetare. Tillsammans med medlemmarna driver de olika utvecklingsprojekt. Föreningen var till exempel först med att driva frågan om alla barns lika rätt till att få näringsriktig skolmat. Kravet på lagstiftning kring en lägstanivå för skolmaten har resulterat i regeringens förslag att näringsriktig skolmat ska definieras i en ny skollag. Nu pågår arbetet med att höja kvaliteten på maten till äldre. Hela den offentliga kosthanteringen omsätter varje år drygt 30 miljarder kronor om man räknar med samtliga kostnader som hyror, personal, livsmedel, maskiner och annan utrustning. Det kan jämföras med landets försvarsbudget som är på cirka 40 miljarder kronor.

– Det är bara 10 miljarder mer än den summa vi ansvarar för. Den offentliga maten måste hanteras med den tyngd som är värdigt ett välbärgat, modernt och ansvarstagande samhälle. Därför är det minst sagt anmärkningsvärt att det vare sig finns någon samordnande funktion, stöd eller utvärdering hos SKL över hur skattepengarna används vid upphandling av livsmedel till barn och äldre inom vård, skola och äldreomsorg, säger Karin Lidén.

För ytterligare information kontakta gärna:
Karin Lidén,  ordförande i Kost och Näring och kostchef i Kramfors kommun, 070-553 48 44, karin.liden@kramfors.se