En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Storsatsning på Matlandet ska ge jobb på landsbygden
2010-10-14

Budget 2011: Storsatsning på Matlandet ska ge jobb på landsbygden

Målet med regeringens satsningar är att stärka de svenska landsbygderna genom att skapa tillväxt och fler jobb i alla delar av landet. I budgetproposition för 2011 föreslår regeringen att 80 miljoner ska satsas årligen under fyra år för att förverkliga visionen om Sverige – det nya matlandet.

Regeringens vision är att Sverige ska bli det främsta matlandet i Europa. Genom att kombinera god mat med upplevelser kan fler jobb skapas och tillväxten öka i hela landet. Under en fyraårsperiod förstärks därför arbetet med 80 miljoner kronor årligen.

För att stärka Sveriges konkurrenskraft är det också viktigt att små och medelstora företag vågar satsa på innovationer. Målet är att livsmedelsexporten, som omfattade 50 miljarder kronor under 2009, ska fördubblas fram till 2020.

Maten i offentlig sektor är viktig del av Sverige – det nya matlandet genom att regeringen vill öka kvaliteten på måltiderna för barn, äldre och sjuka. Livsmedelsverket får därför i uppdrag att förmedla en samlad kunskap och ge stöd till kommunerna som har ansvaret för maten i skolor och äldreomsorg.

Närproducerad mat som är framtagen med god djuromsorg och hög miljöhänsyn efterfrågas av allt fler konsumenter. Regeringen vill därför se ett ökat utbud av mindre slakterier som både ger kortare djurtransporter och lokalt producerad mat. Livsmedelsverket får också i uppdrag att utveckla sin rådgivning så att de kan stötta framförallt små företagare i att förstå och använda livsmedelslagstiftningen, till exempel när en bonde vill starta ett gårdsmejeri. Regeringen vill också se fler företag inom kust- och inlandsfisket liksom en ökad samisk livsmedelsproduktion

Källa: regeringen.se (Sverige det nya matlandet 2010-10-14)