En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Stegvis för ­skonsammare kyla
Köldmedier typskylt
Skärpta regler

Stegvis för ­skonsammare kyla

2021-03-11
  1. Utrustning och lokaler
  2. Förenade Måltider
  3. Hållbarhet

Vet du vilka köldmedier som cirkulerar i era kyl- och fryssystem? Och har du koll på hur ni ska tänka när systemen behöver fyllas på? Grundläggande förståelse kan hjälpa måltidsverksamheter att spara miljö och pengar – och minska risken för obehagliga överraskningar längre fram.

Köldmedier: 3 snabbtips

• Välj system med små mängder köldmedium.
• Sök och åtgärda läckage.
• Undersök om det går att växla till köldmedium med lägre GWP-faktor i befintliga system.

På grund av deras klimatskadliga effekter ska de så kallade f-gaserna, en typ av köldmedier som främst återfinns i äldre kylar och frysar, fasas ut fram till 2030. Utfasningen regleras i f-gasförordningen från 2015.


Ett i sammanhanget avgörande nyckeltal är GWP-faktorn, som anger graden av klimatpåverkan jämfört med koldioxid. Ju högre GWP-faktor, desto skadligare är köldmediet för klimatet.

– De allra värsta f-gaserna har redan hunnit förbjudas. Nedtrappningen sker ämne för ämne, fram till 2030 då enbart köldmedier med GWP-faktor under 150 kommer att vara tillåtna. Reglerna för vilka, och hur stora mängder, f-gaser man får köpa in kommer att skärpas hela tiden fram till dess, förklarar Gunnel Berdén i Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler, som utifrån ett medlemsperspektiv sammanställt de mest väsentliga förändringarna på området.

– Som kostchef är det bra att ha åtminstone grundläggande förståelse för vad ett köldmedium är och hur man behöver tänka framöver. Det gäller att hålla sig uppdaterad så att man kan planera och föra en bra dialog tillsammans med fastighetsansvarig.

Allra skonsammast ur klimatsynpunkt är att använda koldioxid som köldmedium.

Vilken är då den – i nuläget – mest framtidssäkra lösningen?

– Allra skonsammast ur klimatsynpunkt är att använda koldioxid som köldmedium, där är GWP-faktorn 1. Men det ställer samtidigt höga krav på resten av kylsystemet, på grund av det högre arbetstrycket. Därför går det tyvärr inte att ersätta f-gaserna med koldioxid i gamla system, säger Gunnel Berdén.

Amanda Sandström Beijer