En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Statens ansvar för den offentliga affären?”
2014-06-30
Bara 2 av Upphandlingsutredningens 50 åtgärder har genomförts hittills. "Varför inte flera?" frågade sig Anders Wijkman (t.h.)
Bara 2 av Upphandlingsutredningens 50 åtgärder har genomförts hittills. ”Varför inte flera?” frågade sig Anders Wijkman (t.h.)

”Statens ansvar för den offentliga affären?”

ALMEDALEN Med ett samlat värde om mellan 550 och 600 miljarder kronor per år eller en femtedel av Sveriges BNP, innebär den offentliga upphandlingen en unik möjlighet att styra mot hållbarhetsfrågor. Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för att möta såväl ekonomiska som hållbara krav?

”Statens ansvar för den goda affären” diskuterades på måndagsförmiddagen vid ett halvtimmeslångt seminarium i regi av Offentliga Affärer, av representanter från både offentlig och privat sektor.

10 procent besparingspotential

Stort fokus kom under diskussionen att hamna på bristen av ett strategiskt tänkande i den offentliga upphandlingen.

– Medan inköp inom offentlig sektor ses som en stödfunktion, är det inom privat sektor istället en strategisk fråga. Genom att hantera upphandlingen strategiskt skulle vi kunna spara 10 procent av våra kostnader för inköp, hävdade Åsa Revland, rådgivare med inriktning mot offentlig sektor vid SAS Institute.

”Varför går det så långsamt?”

Anders Wijkman, upphovsman till Upphandlingsutredningen och idag ordförande i Global Utmanings klimatråd, riktade kritik mot den enligt dennes uppfattning långsamma konkreta omsättningen av Upphandlingsutredningens rekommendationer.

– Det är viktigt staten svarar för upphandlingsstöd. Samtidigt har i nuläget bara 2 av Upphandlingsutredningens 50 åtgärder genomförts. Varför inte flera, och varför går det så långsamt? Frågade sig Anders Wijkman.