En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > SLV-seminarier: hur klara kvalitetskraven?
2012-10-09

Ett ögonblick Eva Sundberg …

 

… projektledare för Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för offentliga måltider, som tillsammans med bland andra SKL, Skolverket och MSR bjuder ni in till seminarier på temat ”Så klarar din verksamhet nytt lagkrav på skolmaten”. Nu under hösten vänder ni er till politiker i skolnämnder, styrelser för privata skolor och liknande. Vad är bakgrunden till satsningen?

Skolinspektionen har pekat på att man från ledningshåll ofta brister när det kommer till att begära in resultat och göra uppföljningar av verksamheten, för att säkerställa att man lever upp till kvalitetskraven. Med den här satsningen vill vi ändra på det, och ge den här gruppen stöd och kunskap: ”hur ska jag göra för att följa den lagstiftning som finns?”. Att sedan så många aktörer från flera olika håll är med och arrangerar betyder mycket, och något som vi tror kan locka beslutsfattarna att vilja delta.

Beslutsfattare i all ära, men kostcheferna är ju de som ska se till att orden faktiskt omsätts i handling. Hur når ni ut till just kostcheferna?

Kostcheferna och kökscheferna är förstås jätteviktiga. Tidigt nästa år kommer vi rikta oss specifikt till just den gruppen med anpassade heldagsseminarier. Här ligger fokus på maten och den praktiska nivån, med miljö, recept, planering och uppföljning. Hur gör vi konkret för att få till näringsriktigheten? Vad är viktigt att tänka på vid näringsvärdesberäkning? Vilka alternativa sätt finns det för att säkra kvalitén? Och så vidare. Redan nu är dagar och platser bestämda, det handlar om 20 seminarietillfällen över hela landet. Så jag vill passa på att uppmana medlemmarna i Kost & Näring att boka in i kalendrarna redan nu. Vi kör igång i februari 2013 och fortsätter fram till mitten av maj.

När ni summerar satsningen på försommaren nästa år, vilka avtryck tror du att projektet gjort i det offentliga Måltidssverige?

Jag tror att vi kommer ha skapat betydligt större medvetenhet hos politikerna och kostcheferna om betydelsen av kvalitetssäkrade måltider där näringsriktighet är en av flera delar. Då är grunden på plats för att förbättra kvaliteten. Vi kommer förstås inte ha nått alla, men jag är övertygad om att vi har kommit en bra bit på väg.

Inbjudan, program och information kring satsningen inriktad mot politiker och liknande beslutsfattare, som genomförs under hösten, hittar du här:

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Skolmaltider/Du-paverkar-framtidens-skolmaltider-/

All tillgänglig information (uppdateras löpande) och förteckning över tider och platser för seminarierna som vänder sig till kostchefer och kökschefer under våren 2013, hittar du här:

http://www.slv.se/varldensbastaskolmat