En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Samling runt livsmedelsupphandlingen
2014-07-02

Rundabord

Samling runt livsmedelsupphandlingen

ALMEDALEN ”Alla var där” – närapå – när Martin & Servera på onsdagen bjöd in till rundabords-samtal på temat: ”Vilka krav ska vi ställa på matkvaliteten vid offentliga upphandlingar?”

Bland paneldeltagarna märktes bland andra Eva Sundberg, SLV, Axel Hansson, LRF, Jens Reinecke, nytillträdd måltidschef i Karlshamns kommun, Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet – och Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg.

Under avspända former i form av en gemensam frukost, fick var och en av de inbjudna deltagarna chansen att bidra med sin just syn på möjligheterna att handla upp matkvalitet till offentliga verksamheter.

– Vi kunde konstatera att ’det var lättare förr’. Men med det sagt, nu måste vi gilla läget och utgå ifrån den lagstiftning och de EU-direktiv som faktiskt finns, säger Marianne Backrud-Hagberg.

Lokala upphandlingar en resursfråga

Under det en och en halv timme långa samtalet diskuterades bland annat vad som krävs för att få till stånd en större andel lokala upphandlingar.

– Jag betonade att vår roll som kostchefer främst består i att ta ansvar för helheten i måltidspusslet, och att ansvaret för att få till lokala upphandlingar därför måste ligga hos någon annan. Jens (Reinecke, reds anm.) hör till de eldsjälar som har lyckats med detta trots allt, men generellt kan vara svårt för kost- och måltidschefer att ge det här området tillräcklig prioritet, säger Marianne Backrud-Hagberg.

Utveckling i rätt riktning

Även om den offentliga upphandlingen, och kvaliteten i den mat som köps in, fortfarande är långtifrån problemfri, präglades tisdagens rundabords-samtal av en positiv anda. Bland annat har Miljöstyrningsrådets riktlinjer för upphandling av kött bidragit till att grossisterna har slutat att begära överprövningar kring detta. Det finns på flera håll också förhoppningar om ett utökat samarbete mellan inköpare och måltidschefer.

– Och vi sitter nu och pratar med varandra, alla aktörer tillsammans, med en gemensam ambition att komma tillrätta med de problem och hinder som finns. Jag ser fram emot att fortsätta den här viktiga dialogen, avslutar Marianne Backrud-Hagberg.