En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Royal Greenland ny samarbetspartner till Kost & Näring
På guldnivå

Royal Greenland ny branschsamarbetspartner

2023-02-23
  1. Branschsamarbeten

Fisk- och skaldjursföretaget Royal Greenland inleder nu ett engagemang branschsamarbetspartner till Kost & Näring på guldnivå.

”Som branschsamarbetspartner till Kost & Näring vill vi informera, inspirera och förenkla vardagen ute i de offentliga köken. Vi vill ha ett tätt samarbete och dialog med kostchefer, kostekonomer och måltidsutvecklare för att förstå vad som efterfrågas och är viktigt” skriver Royal Greenland bland annat i sin partnerpresentation.

Kost & Närings program för branschsamarbete introducerades 2008, i syfte att genom dialog och utbyte generera kunskap skapa större ömsesidig förståelse för de förutsättningar och behov som som finns på köpar- respektive säljarsidan.