En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Referat från styrelsemötet 17-18 April
2015-05-03
  1. För medlemmar
  2. Interna nyheter
  3. Styrelse

Referat styrelsemöte
17-18/4 2015

Styrelsen sammanstrålade i Elisabeth Ohlson Wallins studio för att ta nya fotografier till hemsidan mm. Då det var regn och rusk ute höll vi oss inne och med hjälp av skärmar och lampor knäpptes det i raskt tempo av ett antal fina bilder.

Till lunch hade vi sedan bjudit in en kollega från Girona, Spanien, Carlos Alberto Duque Varela, och vi hade en intressant dialog om skillnader och likheter våra länder emellan.

Därefter gick vi igenom de olika uppdrag och arbeten som är aktuella och även hur ansvar- och arbetsfördelningen ska planeras vara under det kommande året. Bland annat våra kommande aktiviteter i Almedalen på Gotland. Vi gjorde även en ambitiös och tydlig översiktsplanering över kommande möten och träffar. Vidare diskuterades Magasin Måltid antal prenumerationer och andra omkostnader med mera. Vi tog även beslut om kommunikatörens fortsatta arbete och framtid.

Mötet fortsatte med genomgång av styrkortet. Vi redde ut våra inplanerade mål och aktiviteter, en del kunde bockas av som färdiga medan andra tidsbedömdes och tidsattes. Till exempel planerade vi det Nordiska mötet som vi är ansvariga för i augusti med allt vad det innebär om program, innehåll och andra praktiska detaljer och göromål.

Kost & Närings studeranderepresentant Elise Säkkinen berättade därefter om hur hon uppskattat och planerat sin slutliga aktivitet då hon ska kontakta avgående studenter i syfte att värva dem som medlemmar till föreningen. Hon delgav oss även de personer som visat intresse för att vara kommande års studeranderepresentant. Styrelsen resonerade kring dessa och kom därefter till ett beslut.

Vidare har Svenskt Kött har kontaktat oss och bollat idéer och upplägg om en eventuell utbildningsinsats under hösten. Vi håller med om att det skulle vara intressant och lärorikt och vi tror att uppslutningen och engagemanget kring detta skulle vara stort ställer oss därmed positiva till det.

Slutligen avrundade vi lördagseftermiddagen och även detta möte med en avtackning av Elise i form av blommor, present och tackord. Det här var hennes sista styrelsemöte, åtminstone i den här konstellationen, och vi önskade henne all lycka i framtiden!