En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Referat från styrelsemöte 18 maj
2018-05-31

Referat från styrelsemöte 18 maj

I mitten av maj i ett soligt och varmt Stockholm inleddes Kost & Närings verksamhetsår med det första styrelsemötet sedan årsmötet.

Som vanligt var det mycket som skulle gås igenom och vi startade redan på torsdagseftermiddagen med workshop på Ledarna tillsammans med Marielle Nakunzi, om hur vi ska öka vårt medlemsantal. Ett arbete vi kommer att fortsätta med under året och säkert återkomma till under hösten.

Vår ekonomi är bra och vi har gott om med likvida medel. En del av dessa (enligt budget beslutad på årsmötet) kommer att sättas av till vårt kommande jubileum år 2021.

Arbetet i fokusgrupper löper på och den senaste större gemensamma aktiviteten var på de offentliga kökens dag på Gastro Nord. Vi utvärderade vårt deltagande där och kom fram till att vi nästa år ska rikta vårt deltagande till ett fokus istället för flera olika. Det kändes som att det blir mycket för fokusgrupperna att både vara med och ha aktiviteter på Kostdagarna och sedan Gastro Nord.

Vår nya samarbetspartner Ipinium kom på besök och presenterade sig.

Vi fortsatte med att utvärdera de väl genomförda Kostdagarna 2018, med bra omdömen i utvärderingen från deltagarna. Vi pratade även om var vi kan tänkas förlägga våra dagar nästa år, då vi börjar bli ganska stora och behöver utställarplats och boende i närheten. Det är inte alldeles enkelt att hitta bra lokaler som är lediga när vi vill vara där.

Efter lunchen tog vi tag i en av de stora viktiga frågorna, Ledarnas kongress hålls nu i slutet på maj. Vi gick igenom inkomna motioner och handlingar och pratade igenom hur vi vill att vår delegat ska rösta. Marianne och Marianne deltar båda men vi har bara en röst.

Efter det så var det dags för vår andra stora fråga, våra egna motioner och styrelseförslag från årsmötet som ska styra vad vi ska göra under kommande verksamhetsår.

Dagen avslutades med att vi bland annat beslutade om inkomna stipendieansökningar, att vi ska försöka få en studeranderepresentant från Umeå under kommande år, årets deltagande i Almedalen där vi genomför ett seminarium –Ledarskapets förutsättningar och betydelse i samband med hot och våld –  tillsammans med övriga branschföreningar inom Ledarna som är med i Samarbetet offentlig sektor (SOS).

Vi beslutade även att förlägga årets Fokusgruppdagar den 22-23 november till Lund och Igelösa.

Nöjda med allt vi hunnit gå igenom avslutade vi så dagen för att träffas igen i september för vårt nästa styrelsemöte

Maria Larsson