En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Referat från styrelsemöte 18 mars
2015-04-09
  1. För medlemmar
  2. Interna nyheter
  3. Styrelse

Referat från styrelsemöte 18 mars

Vilka frågor och ärenden behandlades vid styrelsemötet dagen före Kostdagarna, den 18 mars? Styrelseledamoten Carolina Englund Gonzalez rapporterar.

Denna gång är styrelsemötet ett intensivt startskott för styrelsen och årets kostdagar. Vi träffas på eftermiddagen den 18 mars på Friends hotell i Solna. Trots att det inte är så många timmar avsatt är det en hel del saker som ska gås igenom.

Efter sedvanliga mötespunkter kan vi under punkten Styrkort kunna konstatera att en hel del av våra aktiviteter är startade och i vissa fall redan avslutade. Vårat ”styrkort” har vi som arbetsredskap för att kunna strukturera och planera de olika arbeten och aktiviteter som vi ägnar oss åt. Allting som finns att läsa i Vision 100 har vi ”översatt” in i styrkortet.

Vidare betar vi av våra olika ansvarsområden så som Kostdagarna, hemsidan, studerande och respektive fokusgrupper. Vi beskriver för varandra vad som skett sedan senaste mötet och vad som planeras att ske.

Vi kan därefter mycket glädjande välkomna Svensk Cater som nybliven silverpartner. De har alldeles nyligen bestämt sig för ett samarbete och vi hoppas att vi ska få ett spännande och lärorikt utbyte av varandra. Tyvärr måste vi samtidigt säga farväl till Danone som valt att avsluta samarbetet.

Almedalen och Kost & Närings medverkan där diskuterades därefter. Vi har beslutat att försöka synas mycket och ofta på olika intressanta och viktiga arrangemang och förhoppningsvis medverka i paneler mm. Vi ska även bjuda in exempelvis grossister till ”rundabordssamtal” och även på olika sätt bjuda in till andra givande samtal.

Vår studeranderepresentant berättar sedan om hur hon planerar att kontakta nyutexaminerade studenter som valt att gå ur föreningen. Hon ska inom kort kontakta dem och beskriva nyttan av att återkomma som medlem. Utöver detta ska Elise även värva en ny studeranderepresentant bland avgångsstudenterna.