En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Professorn som vågar tänka nytt
2017-11-17
Agneta Hörnell. Foto: Mattias Pettersson.

Professorn som
vågar tänka nytt

Nyfikenheten är hennes drivkraft. Agneta Hörnell, professor på Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet, forskar om individanpassade måltider på sjukhus för en hållbar framtid.

Våga tänka nytt. Vad som kunde vara en träffande beskrivning av Agneta Hörnell är i själva verket namnet på den forskningsstudie hon projektleder.

Tillsammans med åtta andra seniora forskare jagar hon just nu anslag för att finansiera en bred satsning på forskning kring ”individanpassad måltidsservice för ett hållbart samhälle”.

Agneta Hörnell

Ålder: 53 år.
Bor: I Umeå. Håller som bäst på med på att bygga ett hus vid havet.
Familj: Make och två utflugna barn, 22 och 24 år gamla.
Övrigt: Som Kost & Näring tidigare rapporterat om är Agneta Hörnell även ansvarig för ESDN Food Service, EFAD:s specialistgrupp för bland annat kost- och måltidschefer.

– Vi försöker täcka in många olika aspekter av hållbarhet. Från miljö och svinn till hälsoekonomiska faktorer och social hållbarhet. Allt som gör att människor mår bättre, säger Agneta Hörnell.

Forskarna som ingår i Våga tänka nytt (VTN) arbetar inom vitt spridda forskningsfält, såsom offentliga måltider, organisationsutveckling, dietetik, hälsoekonomi och hållbar utveckling. I samarbete med Umeå Centrum för Genusstudier har projektet även lyckats finansiera en doktorand. I fokus står måltiderna inom vården i allmänhet – och i Sörmland i synnerhet.

– Här har sjukhusen nyligen infört fleximat och måltidsvärdar. Vi vill veta hur det påverkar vården och måltidsverksamheten, säger Agneta Hörnell.

Hon förklarar att det finns mycket forskning kring kost och hälsa ur ett kliniskt perspektiv, medan själva måltidsverksamheten och hur den fungerar i praktiken däremot är väldigt lite beforskad.

– De flesta av dagens sjukhuskök är byggda på 1970- och 80-talen och ganska nedslitna. Samtidigt står vi inför enorma förändringar sett till befolkningsstruktur, krav på en mer individanpassad och fortsatta problem med undernäring. Här måste kostverksamheterna hänga med.

”Det behövs mer forskning och ökad kunskap kring hur den här komplexa verksamheten ska vara organiserad för att funka under olika förutsättningar och för olika typer av patienter.”

Agneta Hörnell är född i Umeå, läste till dietist vid Uppsala universitet och arbetade kliniskt i ett år innan intresset för forskning tog överhanden. År 2000 disputerade hon på medicinska fakulteten i Uppsala på temat amning och tillvänjning, därefter var hon nyfiken på olika aspekter av celiaki. Nu senast har hon varit inblandad i ett forskningsprojekt kring skolmaten ur ett nordiskt perspektiv.

– Den jobbigaste och mest frustrerande delen av forskningsarbetet är att söka pengar. När man väl får loss dem är det helt fantastiskt att få ägna sig helt och fullt åt något man är genuint nyfiken på, säger Agneta Hörnell.

Hon är övertygad om att forskningen kan bidra till att ge de offentliga måltiderna högre status – inte minst inom vården.

­

– Det behövs mer forskning och ökad kunskap kring hur den här komplexa verksamheten ska vara organiserad för att funka under olika förutsättningar och för olika typer av patienter. Måltider är sällan en särskilt förankrad del i verksamheten, trots att alla är medvetna om att mat är en viktig del av vården.

Agneta Renmark