En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Bättre sjukhusmat till oförändrad kostnad
2012-03-19

 

Pressmeddelande 2012-03-19 och inbjudan till Kostdagarna, 22-23 mars i Stockholm

Bättre sjukhusmat till oförändrad kostnad

Tvärtemot vad som ofta tas för givet i debatten är det stora problemet för sjukhusmaten varken råvaror, tillagning – eller ens pengar. Flaskhalsen för högre måltidskvalitet utgörs istället av bristfällig utbildning och kommunikation.

Det visar en färsk studie genomförd av Kost & Näring, organisationen för Sveriges kostchefer och dietister. Onsdagen den 21 mars 2012 presenteras studien, Bästa sjukhusmaten, för socialminister Göran Hägglund.

– Maten i sig håller generellt sett hög kvalitet. Däremot visar våra resultat att andra avgörande kvalitetsfaktorer, utöver vad som faktiskt ligger på tallriken, inte prioriteras. Det handlar exempelvis om bemötande och måltidsmiljö, säger Karin Lidén, ordförande i Kost & Näring.

Kost & Näring har under hösten 2011 besökt nio svenska sjukhus och kliniker för en kartläggning av mat- och måltidssituationen. Syftet har dels varit att lyfta fram goda exempel och förebilder, men också att ringa in förbättringsområden. I detta sammanhang framträder bristande kompetens på kostområdet som det största kvalitetsproblemet.

– Oftast är det vårdpersonal som serverar patienterna, och de saknar överlag de nödvändiga kunskaperna om maten och dess innehåll. Givetvis påverkar det patientens måltidsupplevelse negativt, säger Christina Mörtl, projektledare för studien, som samtidigt betonar att stora förbättringar kan göras utan att detta medför ökade kostnader.

Kostdagarna 2012 – Helheten i fokus

Måltidsupplevelsen som helhet – och de olika aspekterna av den – står också i fokus när Kost & Näring bjuder in till årets upplaga av Kostdagarna, den 22-23 mars i Stockholm. Under evenemanget delas även Årets Granatäpple och Årets Äppelskrutt ut till den aktör som under det gångna året gjort mest respektive minst för den offentliga maten i Sverige.

Följande sjukhus ingår i studien: Östersund sjukhus, Sollefteå lasarett, Ystad lasarett, Kristianstad centralsjukhus, Kalmar Länssjukhus, Växjö – kostenheten och dietistenheten, Halmstad länssjukhus, Sörmlands läns landsting och Danderyds sjukhus.

För program för Kostdagarna 2012, besök: https://www.kostochnaring.se/foreningen/fortbildningar

För mer information och tillgång till studien Bästa sjukhusmaten, kontakta:
Christina Mörtl, projektledare Kost & Näring, christina.mortl@kostochnaring.se, 070-998 98 44, eller
Karin Lidén, ordförande Kost & Näring, karin.liden@kostochnaring.se, 070-553 48 44

För ackreditering till Kostdagarna 2012, 22-23 mars på Courtyard by Marriott, Lindhagensplan, Stockholm, och/eller prisutdelningen av Årets Granatäpple och Årets Äppelskrutt, kontakta:
David Hollertz, press och information, david.hollertz@kostochnaring.se, 08-668 80 05.

Kost & Näring är Sveriges kostchefsorganisation – en del av Ledarna. kostochnaring.se