En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Pilotverksamheter sökes!
2015-09-29

Pilotverksamheter sökes!

En stor andel av de gymnasieelever som valt Restaurangprogrammet har inte kunskap om eller ser inte att de kommunala köken skulle kunna vara en tänkbar arbetsgivare.

Jan_R
Jan Rehn

Utifrån en gemensam ambition att locka elever på Restaurangprogrammet att söka arbete i offentliga kök har fackförbundet Kommunal, företrätt av ombudsman Jan Rehn, och Kost & Näring under året fört samtal kring ett samarbete om utbildningsfrågor på gymnasienivå. Ett av mötena skedde under Almedalsveckan i juli.

Kommunal har lyft frågan i en dialog med bland andra Skolverket, och för att komma vidare söker man nu två till tre kommunala måltidsverksamheter som är intresserade av att delta som ”piloter” i projektet. Syftet är att skapa samarbetsformer med det lokala Restaurangprogrammet, vilket innebär att utbildningen måste finnas i kommunen.

Asa_K
Åsa Kullberg

– Vi söker både verksamheter som redan idag har ett aktivt samarbete med kommunens gymnasieutbildningar och som kan bidra med inspiration och kunskap, men också de verksamheter som gärna vill påbörja ett sådant arbete, säger Åsa Kullberg, styrelseledamot i Kost & Näring.

För frågor kring projektet eller för att anmäla intresse från din organisation att delta, kontakta Åsa Kullberg via asa.kullberg@kostochnaring.se.