En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Nya riktlinjer får positivt mottagande
Fleximaten i Region Sörmland  lyfts av fokusgrupp Sjukhus fram som ett föregångsexempel i linje med de nya nationella riktlinjerna.
Fleximaten i Region Sörmland lyfts av fokusgrupp Sjukhus fram som ett föregångsexempel i linje med de nya nationella riktlinjerna.
Måltider på sjukhus

Nya riktlinjer får positivt mottagande

2020-11-16
  1. Sjukhus
  2. Fokusgrupper

En inneboende potential att ge både patienter och personal ett fantastiskt lyft – förutsatt att verksamheterna lyckas gå från ord till praktisk handling. 

Klicka på omslaget ovan för att komma till Livsmedelsverkets hemsida, där du kan läsa, ladda ner och beställa riktlinjerna i tryckt form.

Det menar medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus, efter att ha granskat Livsmedelsverkets nya riktlinjer för måltider på sjukhus. Lanserade i oktober, senare än planerat på grund av pandemin, tar riktlinjerna ett helhetsgrepp om måltiden.

– En måltid är ju så mycket mer än bara maten på tallriken och det framgår verkligen, säger Eva Nolenstam, sammankallade fokusgrupp Sjukhus och till vardags utvecklare inom kostservice i Region Halland.

I samband med lanseringen gav Förenade Måltider fokusgruppen i uppdrag att för medlemmarnas räkning syna riktlinjerna i sömmarna. Några egentliga brister har man dock inte stött på.

– Nej, vi tycker tvärtom att riktlinjerna känns både positiva och moderna. Greppet att utgå ifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell, med olika pusselbitar som ”trivsam” och ”miljösmart”, är något vi gillar. Vi var ju även med i remissrundan, och vi upplever att Livsmedelsverket varit lyhörda för våra synpunkter, säger Eva Nolenstam.

Den enligt fokusgruppen viktigaste nyheten är betoningen av ”personcentrerade måltider” – där individuella behov och önskemål är utgångspunkten, och där individen också tillåts vara delaktig i besluten om mat och måltider.

En måltid är ju så mycket mer än bara maten på tallriken

– Dessutom uppskattar vi att man trycker på matens viktiga roll i vården, med delat ansvar för nutritionsvårdprocessen mellan olika yrkesgrupper, säger Eva Nolenstam. 

Vidare välkomnar fokusgruppen att riktlinjerna är tydliga med att bra mat måste finnas tillgänglig hela dygnet.

– För det krävs ett flexibelt arbetssätt där kök och vårdavdelningar krokar arm, säger Eva Nolenstam, och tillägger att konsekvensen blir att många äldre sjukhuskök med central brickdukning på sikt kommer att behöva byggas om.

– Vi måste hitta nya lösningar och vi behöver göra det tillsammans. Det finns redan många goda exempel att titta på. Inte minst i Region Sörmland och Flexi­maten, där man byggt upp vårdnära service med en hel meny av kylda maträtter att välja bland, fortsätter hon. 

Vad händer nu i verksamheterna?

– Det kommer att ta tid att implementera nya tankesätt men riktlinjerna är en tydlig signal och en bra grund. Nu är det mycket upp till oss själva att se till att sprida den här kunskapen – men självklart med draghjälp från Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och SKR.

Agneta Renmark