En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Ny tidplan för EU:s reglering av hälsopåståenden
2010-10-07

EU-kommissionen kommer att godkänna hälsopåståenden i två stora steg. Först ut blir alla hälsopåståenden kring ämnen med icke-botaniskt ursprung. Det väntas ske efter halvårsskiftet 2011, när Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har utvärderat det vetenskapliga underlaget. Därefter genomgår hälsopåståenden med botaniskt ursprung samma process.
Tidigare var planen att EU-kommissionen skulle godkänna hälsopåståenden allteftersom Efsa gör sina utvärderingar.

Vad som får påstås om hälsoeffekter av livsmedel är reglerat inom EU. Medlemsstaterna har skickat in förslag på hälsopåståenden till EU-kommissionen januari 2008. Sammanlagt inkom mer än 44 000 påståenden, som sammanställdes till 4 600 stycken. Hittills har Efsa utvärderat drygt 900 hälsopåståenden i två omgångar. I oktober 2009 fann Efsa vetenskaplig grund för en tredjedel av drygt 500 hälsopåståenden. I mars 2010 fann Efsa grund för endast 8 av 416 hälsopåståenden. Fler omgångar med utvärderingar kommer fram över.

Godkännande i två steg

EU-kommissionens plan var att utforma förordningar över tillåtna påståenden och publicera listor vartefter de utvärderats av Efsa. Nu har EU-kommissionen ändrat tidplanen. Den första förordningen över tillåtna hälsopåståenden kommer när Efsa har utvärderat alla hälsopåståenden för de livsmedel och ämnen som inte har botaniskt ursprung.
Kommissionen har bett Efsa att slutföra utvärderingarna av icke-botaniska hälsopåståenden till halvårsskiftet 2011.
Därefter hanteras hälsopåståenden med botaniskt ursprung.

Andra hälsopåståenden

Processen för godkännande av andra hälsopåståenden enligt artikel 13.5 och 14 sker precis som tidigare. Företag kan fortsätta att ansöka om hälsopåståenden och rättsakter publiceras kontinuerligt (se förordning 1924/2006).

Källa: Livsmedelsverket/ nyhetsarkivet 2010-10-06