En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Nu genomförs Grossistbarometern
2015-05-04
Grossbarometern_klipp
Resultaten av 2014 års Grosssistbarometer gav stort eko i branschpressen.

Nu genomförs
Grossistbarometern

Perioden 5 – 27 maj genomför Kost & Näring återigen Grossistbarometern – den första undersökningen av kundupplevelse i de offentliga måltidsverksamheterna där grossisterna på ett transparent och enkelt sätt jämförs med varandra.

Grossistbarometern, som genomfördes för första gången i början av 2014, kartlägger samarbetet mellan Sveriges offentliga måltidsverksamheter och grossisterna Gunnar Dafgård, Martin & Servera, Menigo och Svensk Cater. Barometern är utformad av Kost & Näring, i dialog med nämnda grossister som också ställer sig bakom initiativet.

Den 5 maj skickas Grossistbarometern ut till de huvudansvariga för kostverksamheten i landets kommuner och landsting.

Då frågorna i 2015 års barometer är identiska jämfört med föregående år, kommer resultaten kunna ge besked om tendenser ifråga om förekomsten av utbytesvaror, begärande av överprövningar, graden av tillfredsställelse med tillgänglighet, leveranser och förpackningar – samt mycket annat.

Resultaten av 2015 års Grossistbarometer presenteras efter semestrarna på www.grossistbarometern.se, där de kompletta resultaten från 2014 redan sedan tidigare finns publicerade.