En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Nödvändigt visa på vinsterna”
2016-07-07
Unknown
Svårlösta problem. (Fr.v.) Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Kost & Näring; professor Gunnar Akner, Linnéuniversitetet; Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och Emil Broberg, 3:e v ordförande, SKL. Seminariet modererades av Cecilia Nebel.

”Nödvändigt visa
på vinsterna”

Det är inget nytt att många äldre som bor kvar hemma och tar del av hemtjänstens måltidserbjudande löper risk att drabbas av undernäring. Trots insikt om problemen tycks steget från tanke till handling för konkret förändring fortfarande vara långt.

Det är en av slutsatserna efter Findus Special Foods seminarium 65% av hemmaboende äldre riskerar undernäring – hur kan alla vinna på att äldre äter rätt?, som hölls på torsdagsförmiddagen i ”Hälsodalen”, ett stenkast från Donners plats i Visby.

– Mycket av dagens diskussioner kom att handla om de luckor som finns i kommunikationen och ansvarsfördelningen mellan länkarna i vårdkedjan där maten hamnar i kläm. Hur blir man som äldre blir mottagen på vårdcentralen där personalen saknar kunskaper i geriatrik, hur det saknas samordning kring måltiderna mellan primärvården och hemtjänsten, säger Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg, som ingick i panelen tillsammans med Gunnar Akner, geriatrikprofessor, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) och Emil Broberg, 3:e v ordförande, SKL.

Marianne Backrud-Hagberg.
Marianne Backrud-Hagberg.

Du och Kost & Näring har tidigare beskrivit detta som ett måltidslotteri, där kommungränsen kan utgöra skillnaden mellan hög och bristfällig måltidskvalitet för de äldre. Den här frågan lyftes också vid dagens seminarium. Vilka var reflektionerna kring detta hos er i panelen?

– Vi kunde egentligen bara konstatera att det är så här ser det ut. Kommunerna prioriterar de äldres måltider väldigt olika, och styrning på nationell nivå saknas. Vi skulle behöva ett robustare system och styrmedel från riksdag och regering för att komma tillrätta med detta, det är en fråga som Kost & Näring driver sedan länge. Det är hög tid att få ett slut på måltidslotteriet.

Det är inte första gången som detta diskuteras, och helt säkert inte heller den sista. På samma gång finns både en insikt om problemen och idéer om vad som skulle kunna göras för att komma tillrätta med dem. Varför tror du att det händer det så lite?

– Grundförklaringen tror jag ligger i att de äldre är en grupp som saknar starka företrädare, och därför har svårt att göra sin röst hörd. I slutändan tror jag att det är just det som måste till, att det växer fram en tydlig opinion för högre måltidskvalitet som gör att politikerna lyssnar. En annan viktig del som jag också poängterade under seminariet är att behovet av att få fram tydliga siffror och beräkningar som visar på fördelarna med en hög måltidskvalitet för de äldre. Här finns stora vinster att hämta, både ekonomiskt för kommunerna och vården, men framför allt naturligtvis för den enskilda individen. Det är helt nödvändigt att vi kan visa det svart på vitt.

David Hollertz