En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Naturligt att ta chansen”
Saga_Manby_highgres
Saga Manby ny studeranderepresentant

”Naturligt att ta chansen”

2022-10-07
  1. Student
  2. Förenade Måltider
  3. Styrelsearbete

Hon är företagssäljaren som ställde sig frågan vad hon verkligen brinner för, och fann svaret i hållbara, hälsosamma – och allra helst offentliga – måltider.

Sedan höstterminens början och under det kommande läsåret är Saga Manby, sistaårsstudent på Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet, studeranderepresentant i Kost & Närings styrelse.

– För mig var det naturligt att ta chansen och söka till det här uppdraget när möjligheten dök upp i våras. Offentliga måltider har stor påverkan på väldigt många människor, och i väldigt olika skeden av deras liv. Det handlar om så mycket mer än enbart goda, näringsriktiga måltider. Till exempel att jobba med måltiderna som en vägvisare till bra och hållbara matvanor för de yngre matgästerna, säger Saga Manby.

Bland studenterna på utbildningen har den offentliga sidan ett, som jag ser det, oförtjänt dåligt rykte

Efter kostvetarexamen till våren är målsättningen ett fortsatt fokus på offentliga måltider – gärna i en mer strategisk roll, med ett helhetsgrepp om alla delar av måltiden. En ny karriär för Saga Manby, som hunnit med tolv år inom företagsförsäljning innan hon utbildade sig till kostrådgivare och hälsocoach och nu alltså kostvetare.

– Efter mer än tio år inom försäljning ville jag växla till ett område som kändes meningsfullt, något jag verkligen brinner för. Och det har jag funnit i frågor som rör kost, hälsa och måltider.

I september deltog du i ditt första styrelsemöte. Vilka är dina första intryck?

– Att få träffa alla var verkligen jättekul! Högt tempo och många bollar. Det här verkar vara en härlig och blandad grupp av människor, med stor samlad kompetens.

I din roll som länk mellan utbildningarna och branschen, vad hoppas du kunna åstadkomma under ditt år i Kost & Närings styrelse?

– Det finns flera saker. Men bland studenterna på utbildningen har den offentliga sidan ett, som jag ser det, oförtjänt dåligt rykte om sig att vara trögrodd och långsam i förändringsarbetet. Tillsammans med resten av branschen har Kost & Näring en utmaning i att förändra den bilden, och här hoppas jag kunna vara med och bidra.

David Hollertz

På Kost & Närings studentsida kan du läsa mer om alla de unika förmåner som studerandemedlemskap i Kost & Näring ger.