En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Mycket att tjäna på energieffektivisering
2015-10-20

Energieffektivisering
Mycket att tjäna på energieffektivisering

127 miljoner per år. Så mycket skulle landets kommuner kunna tjäna på att energieffektivisera enbart sina skolkök, visar siffror som presenteras av Belok, Beställargruppen lokaler.

Belok är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges största fastighetsägare inom lokalsektorn. Syftet med samarbetet, som initierades 2001, är att i olika former driva på utvecklingen mot mer energieffektiva fastigheter.

Storköken, menar Belok, har hittills varit något av en blind fläck ur energieffektiviseringssynpunkt, både i privatägda och offentligt ägda fastigheter. Med projektet ”Energieffektiva storkök” vill man nu ändra detta faktum.

Gunilla Martinsson. Foto: Malin Ottosson.
Gunilla Martinsson. Foto: Malin Ottosson.

Redan nu har projektet mynnat ut i publikationen ”Miljoner att spara på energieffektiva storkök”, som tillsammans med beteendestudier från ett flertal i skolkök, vägledningar och rapporter från demonstrationsprojekt visar på praktiska – och många gånger relativt enkla – åtgärder för att minska elförbrukningen i köken. Under förhösten har också seminarier arrangerats på temat.

Kost & Näring projektkontakt

Kost & Näring representerat av Gunilla Martinsson, aktiv i fokusgrupp Förskola och skola, fungerar som kontakt i projektet, i frågor som rör de offentliga köken.

– Energieffektivisering av köken i våra verksamheter är dels en ekonomisk fråga, men ännu mer en fråga om framtiden. Måltiderna är ett nyckelområde i att nå upp till hållbarhets- och klimatmålen, och i det arbetet är energiförbrukningen en viktig del. De offentliga verksamheterna svarar för ett enormt stort antal måltider varje dag, därför är det extra angeläget att vi finns med i den här typen av projekt, säger Gunilla Martinsson.

På Beloks projektsida finns samtliga material tillgängliga för nedladdning. Sidan uppdateras också löpande, i takt med att nya rapporter och material kommer till. Klicka här för att komma till projektsidan.