En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Hem > Aktuellt > Mitt framtida ledarskap
Bildtext
Kost & Närings helt nya ledarskapsprogram presenterades av Marielle Nakunzi, avtalsansvarig vid Ledarna, på Kostdagarnas stora scen den 29 mars.
EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR I KOST & NÄRING

Mitt framtida ledarskap

2019-04-03

Med start hösten 2019 lanserar Kost & Näring ett helt eget ledarskapsprogram, skräddarsytt för att möta de utmaningar som präglar medlemmarnas yrkesvardag. Satsningen är ett viktigt led i föreningens övergripande ambition och målsättning om maximerad medlemsnytta – inte minst i frågor som rör ledarskap.

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat, men vi vet att chefer inom vår bransch har olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med tydlig förankring i vardagen med fokus på att utveckla den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer.

  • Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet att lyfta fram ledarskap inom Kost & Näring
  • Bättre förutsättningar att verka som chef
  • Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation

Programmet sträcker sig över cirka tre månader och omfattar tre moduler:

Ledarskap för hållbar utveckling

10-11 september 2019
Hur ska du som chef bedriva ledarskap för att få hållbara medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.

Mitt ledarskap och grupputveckling

8-9 oktober 2019
Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställer krav på dig som chef. Du behöver olika verktyg för att coacha, hantera konflikter m.m. och samtidigt leda dina medarbetare framåt.

Att leda förändring i komplexa organisationer

5-6 november 2019
Ständig förändring i komplexa organisationer och vår omvärld, ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Intresserad? Anmäl intresse senast 10 maj

Mitt framtida ledarskap är exklusivt för medlemmar – befintliga såväl som nya (klicka här för närmare information om att gå med i föreningen). Utifrån inkomna intresseanmälningar sätter vi ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefs­erfarenhet, med max 30 personer.

Utbildningen är i sig kostnadsfri men du som deltagare står själv för kostnader för resa och logi. Utbildningen ges i Stockholm på Ledarnas förbundskontor, S:t Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan.

 

 

Anmäl ditt intresse för att delta i programmet via formuläret som du hittar här
(kräver medlemsinloggning)