En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Hem > Aktuellt > Ministern: Vi ses igen efter sommaren
ALMEDALSVECKAN 2019

Ministern: Vi ses igen efter sommaren

2019-07-04
  1. Upphandling
  2. Almedalen 2019
  3. Hållbarhet
  4. Publikt event

Många – inte minst matgäster och politiker – vill se mer svenskt på den offentliga tallriken. Men att fråga på ursprung i livsmedelsupphandlingen är olagligt. Hur ska kostchefer, måltidschefer och upphandlare förhålla sig? Den frågan stod i centrum för Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Upphandlings Almedalsseminarium på tisdagseftermiddagen.

Önskat, uppskattat – och olagligt. Hur får vi mer svenskt i offentlig upphandling av livsmedel?

TISDAG 2 JULI, 15:15 – 16:00

Medverkande

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Emma Breheim, ordförande, SOI, Sveriges Offentliga Inköpare
Eva Sundberg, kostvetare och projektledare, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket/MATtanken
Anna Svartsjö, livsmedelscontroller, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling och verksam i Södertälje kommun
Cecilia Nebel, moderator

Svenskproducerad mat håller hög kvalitet och skapar jobb, konstaterade civilminister Ardalan Shekarabi (S). Han ser många fördelar med att servera mer svensk mat i de offentliga köken och menade att det är hög tid att kraven som ställs vid offentlig upphandling motsvarar de lagkrav som ställs på svenska bönder ifråga om exempelvis djurskydd.

– Det borde vara en självklarhet. Bönderna har ju ingen möjlighet att välja bort att följa kraven. Upphandlingskraven behöver läggas om så att de ger goda möjligheter för svenska livsmedelsproducenter att både vara med i, och vinna, upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling bygger på EU-direktiv. Anna Svartsjö från Kost & Närings fokusgrupp Upphandling pekade på att den beställare som vill – men lagligt sett inte får – köpa svenskt behöver mycket kunskap.

– I många kommuner finns politiska beslut om att handla mer svenskt. Det ställer höga krav på personen som ska utföra uppgiften. Det är komplicerat att ha koll på vilka regler som gäller för varje specifik livsmedelsgrupp. Hur mycket tid och resurser är rimligt att lägga på detta? Och hur långt kan vi gå i detaljfrågorna? resonerade hon.

Foto: Linnea Ronström.

Svenska regler, utländska producenter

Ardalan Shekarabi menade att stödet till kommunerna behöver förbättras. Idag läggs onödigt mycket resurser på att formulera beställningar så att man får det man vill men håller sig till vad som är tillåtet. Han menade att upphandlingslagstiftningen tolkas betydligt striktare i Sverige än på andra håll.

– Den här diskussionen finns inte i till exempel Finland eller Danmark, där man i första hand köper det inhemska.

Med det sagt; i grunden ser civilministern positivt på de senaste årens utveckling, där utländska producenter anpassat sig till de hårdare svenska reglerna för att kunna vara med och sälja till den svenska offentliga marknaden.

– Vi är för frihandel. Men det måste ske på schyssta villkor, och lika villkor. Jag ser ingen som helst anledning till varför vi ska diskriminera de svenska bönderna. Tvärtom.

Ardalan Shekarabi pekade vidare på vikten av en helhetssyn på mat- och måltidsrelaterade målsättningar i förhållande till klimat och miljö. Att exempelvis besluta om hög andel ekologiskt innebär att mycket måste importeras. Han fick medhåll av Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, som framhöll att ekonomi och hållbarhet inte får stå i konflikt med varandra.

Eva Sundberg från Jordbruksverket/MATtanken, som i diskussionen bidrog med ett producentperspektiv, tog tillfället i akt att slå ett slag för nytänkande inte enbart kring ursprung, utan av själva kompositionen av de offentliga måltiderna.

– Vi behöver utveckla produkter och anpassa våra menyer till sådant som går att producera i Sverige. Att byta ut ris mot fullkornscerealier är ett exempel.

Foto: Linnea Ronström.

Enig panel – och en ministerinbjudan

Panelisterna var mot seminariets slut eniga om att såväl kunskap som dialog och erfarenhetsutbyte är centralt för att öka tydligheten om vad som ska gälla kring offentlig upphandling av svenska råvaror.

– Jag tycker att vi redan nu kan bestämma att vi ses igen efter sommaren för att tillsammans med Kost & Näring gå igenom vad Upphandlingsmyndigheten kan göra för att underlätta, avslutade Ardalan Shekarabi.

Kajsa Asp Jonson