En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > 7 recept på lyckad måltidspedagogik
2017-03-31

Måltidspedagogik i förskolan

7 recept på framgång

I samband med förlängningen av Livsmedelsverkets seminarieturné Lek och lär med maten i förskolan, med anhalter i Södertälje, Skövde och Karlstad, har Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola tagit fram en checklista för lyckad måltidspedagogik i förskolan.

Gunilla Martinsson, fokusgrupp Förskola och skola. Foto: Walti Hösli.

I sju punkter sammanfattas de faktorer som fokusgruppen ringat in som avgörande för på ett framgångsrikt sätt integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Utgångspunkten har varit de dryga 20 ansökningar som skickades in till premiäromgången av tävlingen Kök & Pedagogik.

– Checklistans punkter är den röda tråd genom de goda exempel som vi fått in i form av bidrag till tävlingen. Här ligger skillnaden mellan att enbart ”jobba på” med måltidspedagogiken, eller att faktiskt få arbetet att lyfta på allvar, säger fokusgruppens Gunilla Martinsson, som representerade föreningen vid turnéstoppen i Skövde och Karlstad.

Checklista för lyckad måltidspedagogik

1. Skapa samsyn om mat som pedagogiskt verktyg

2. Förankra på chefsnivå

3. Delaktighet och samverkan mellan kock, pedagoger, chefer och föräldrar

4. Ömsesidig respekt för varandras arbete

5. Gemensamma aktiviteter och verksamhetsplanering

6. Information om arbetsmodellen kring mat och pedagogik

7. Arbete genomsyrat av glädje och engagemang!