En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Locket av för nya Utrustning och lokaler
2018-12-11
Nya fokusgrupp Utrustning och lokaler. Fr.v. Gunnel Berdén, Annelie Wallén, Niclas Elwing Saxius, Elena Johansson och Monika Rolandsson. Vid fototillfället i november saknades gruppens sjätte medlem, Maria Källström.

Locket av!

Med ambitionen att fånga upp medlemmarnas allra mest aktuella utmaningar och behov av stöd tar Kost & Närings sjätte och senaste fokusgrupp, Utrustning och lokaler, nu sikte mot en en satellitworkshop under 2019 års Kostdagar.

Men vilka är de egentligen? I samband med föreningens fokusgruppdagar i Lund i november tog vi chansen att lyfta på locket till Kost & Närings nya fokusgrupp.

Gunnel Berdén

Jobbar: Utbildare i egna verksamheten Mat & Rätt, Karlstad.
Brinner för: Arbetsmiljön i offentliga kök.
Viktigaste fråga:
– När det är dags att bygga nytt, eller bygga om, kök ska Sveriges måltidschefer kunna känna sig trygga och delaktiga i processen.

Niclas Elwing Saxius

Jobbar: Enhetschef vid måltidsavdelningen, Tibro kommun.
Brinner för: Skolmåltider och bra utrustning.
Viktigaste fråga:
– Hur vi genom lokalernas utformning kan skapa bättre och smartare arbetsförhållanden, för att istället lägga tid och kraft på egenproducerade måltider.

Maria Källström (ej med på fotot ovan)

Jobbar: Kostchef, Forshaga kommun.
Brinner för: Att arbetsmiljön i våra offentliga kök utvecklas där logistik, maskiner och utrustning är anpassat till produktionen på ett resursmässigt effektivt sätt.
Viktigaste fråga:
– Att utveckla bra råd och riktlinjer. Jag skulle också gärna vilja se någon typ av miljömässigt pantsystem för utrustningen i våra kök.

Elena Johansson

Jobbar: Kostchef, Ronneby kommun.
Brinner för: Ändamålsenliga, bra planerade offentliga kök och restauranger.
Viktigaste fråga:
– Kök och restaurang ska ges tillräckligt med utrymme redan från början i projekteringen, och inte bara petas in i ett hörn för att det är något man ”måste ha med”.

Monika Rolandsson

Jobbar: Nyss avslutad anställning som kostekonom, Åre kommun.
Brinner för: God mat lagad på hållbara råvaror, tillagad i kök med ergonomiskt riktig utrustning.
Viktigaste fråga:
– Med erfarenheten från tre köksbyggnationer, med alla de utmaningar som det medför, hoppas jag att fokusgruppen ska kunna skapa bra stöd för de som står i begrepp att planera nya kök.

Annelie Wallén

Jobbar: Måltidschef, Östhammars kommun
Brinner för: Hållbara lösningar för att minska belastning på miljö och människa.
Viktigaste fråga:
– Vad som är viktigast beror på sammanhanget. Men jag är svag för smarta, innovativa lösningar som inte bara sparar energi, tid och pengar utan också ökar arbetsglädjen.

David Hollertz