En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Livsmedelsupphandlingen – goda affärer!?
2013-10-04

Upphandlingsseminarium 1/10:
Livsmedelsupphandling – en god affär!?

Att intresset för frågorna kring livsmedelsupphandlingen är på topp var inte att ta miste på vid Kost & Näring och föreningens Fokusgrupp Upphandlings heldagsseminarium på temat, tisdagen den 1 oktober i Stockholm. Marie-Louise Johansson från upphandlingsgruppen, rapporterar från det fullsatta seminariet.

Vi har stor frihet att bestämma vad vill köpa men när det gäller hur och från vem, är friheten betydligt mer begränsad. Under en intensiv och lärorik dag fick vi höra om upphandling i framtiden och i nuläget.

Upphandlingsutredningen
Upphandlingsutredningen består av 47 förslag till förändringar bland annat ifråga om gränser för direktupphandling, vägledning, tillsyn, miljökrav/sociala krav och utbildning. De nya förslagen ska drivas parallellt med de nya EU-direktiven, vars syfte är att göra upphandlingen enklare och mer flexibel. Målet är en ny lag ska träda i kraft 2016.

Konkurrensverket blir ny myndighet för upphandling. I deras verksamhet kommer Miljöstyrningsrådet att inlemmas från juli 2014.

Avtalet som investering
Under dagen fick vi lära oss strukturernas betydelse för ett lyckat avtal. En framgångsfaktor är att driva arbetet med avtalet på samma sätt som ett projekt, där alla delar måste analyseras för att avtalet som helhet ska bli bra. Arbetet som läggs ned kan ses som en investering i kvalitetssäkring av det avtal, som kommer att gälla länge och få stor påverkan på verksamheten.

Precis som i arbetet med alla avtalet är det viktigt att tänka på de fem civilrättsliga principerna:

  • Icke diskriminerande
  • Lika behandling
  • Transparens principen
  • Proportionalitet
  • Ömsesidigt erkännande

DABAS nyckel för ursprungsmärkning
Miljöstyrningsrådet har varit delaktigt i vidareutvecklingen av den branschgemensamma databasen DABAS, som möjliggör för producenter och leverantörer att tillhandahålla verifikat och bevismedel på en samlad plats. DABAS har fått en förbättrad sökfunktion och enklare layout. Från och med oktober kan alla leverantörer lägga in information om följande kriterier från Miljöstyrningsrådet:

  • Information om ursprung
  • Salmonellafrihet
  • Antibiotika efter ordination av veterinär
  • Transport av djur till slakt
  • Slaktmetod

Nyfiken på mer från seminariet?

Klicka här för att komma till programmet från dagen.

Klicka här för talarpresentationerna från förmiddagens programpunkter i PDF-format. 

Klicka här för talarpresentationerna från eftermiddagens programpunkter i PDF-format.