En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Låt kompetenscentret finnas kvar”
2014-10-31

SLV_oklart”Låt kompetenscentret finnas kvar”

I och med höstens riksdagsval och efterföljande regeringsskifte går Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg en oviss framtid till mötes.

Mot den bakgrunden skickade Kost & Näring i veckan ett brev adresserat landsbygds-, utbildnings- och socialdepartementen. Rubriken: Vad händer med Matlandet Sverige och med Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg?

Brev_SLV
Klicka på bilden för att ta del av brevet i sin helhet. (Öppnas i nytt fönster.)

Marianne Backrud-Hagberg, som Kost & Närings ordförande är det du som har undertecknat brevet. Varför skickas det just nu?

– För det första är ovissheten stor om vad som ska hända med kompetenscentret, vilket skapar oro i branschen. Inte minst bland våra medlemmar, som har haft stor nytta och hjälp av det som SLV, med Eva Sundberg och hennes medarbetare i spetsen, levererat under de senaste åren. Nu när regeringen lagt fram sin budget påbörjas arbetet med prioriteringarna. I det skedet är det rätt tid att påminna om att de offentliga måltiderna finns, och att SLV:s kompetenscentrum behövs också framgent.

I brevet framgår att föreningen har en ”stark önskan om ett besked i rätt riktning”. Vad har varit särskilt uppskattat ute bland Kost & Närings medlemmar?

– Exempelvis välkomnar Fokusgrupp Förskola och Skola råden ”Bra mat i skolan”, som gavs ut första gången våren 2013. Också Skolmat Sveriges uppföljningsverktyg för skolmåltiden, som utgår ifrån de här råden, har varit en stor hjälp för många medlemmar. Just nu ser vi också ett ökat fokus på äldremåltiderna från kompetenscentret, vilket är ytterst välbehövligt och förstås väldigt glädjande.

Slutligen, ser du en risk att den nya, röd-gröna regeringen ”av princip” inte vill fortsätta en satsning som initierats av den tidigare, borgerliga regeringen?

– Någonstans ligger det i politikens natur att man vill gärna sätta sina egna fotspår, så visst ser jag en viss risk. Men på samma gång vore det väldigt olyckligt om den satsning som startades av den förra regeringen inte. Hög kvalitet i de offentliga måltidsverksamheterna är något som alla vinner på, och området är alldeles för viktigt för att falla offer för politisk prestige. Tillsammans med de andra goda krafter som värnar om den offentliga måltiden har Kost & Näring ett ansvar för att se till att vi inte hamnar där.