En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Kost & Närings inspel till Livsmedelsstrategi 2.0
Livs_nyhet_head
7 delpunkter

Kost & Närings inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

2023-06-26
  1. Omvärld

Som ett led i arbetet med att ta fram en ny livsmedelsstrategi version 2.0 har regeringen våren 2023 gått ut med en öppen inbjudan om att komma med inspel på vad som bör prioriteras i denna uppdaterade version.

Kost & Näring har hörsammat inbjudan och välkomnar initiativet. I olika medlems- och föreningsforum inom föreningen har Livsmedelsstrategin under våren 2023 varit föremål för dialog och diskussion. Processen har mynnat ut i ett inspel fördelat över sju olika delpunkter, som skickades in till Regeringskansliet den 26 juni.

Här kan du ta del av Kost & Närings inspel i sin helhet, inklusive de båda bilagor som inspelet hänvisar till.

Huvuddokument

Bilagor