En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Ingen anledning till oro”
5 years old girl holding glass of milk
Skolmjölksstödet

Jordbruksverket förtydligar

2019-10-03
  1. Förskola och skola

Det nya kravet på ”kompletterande utbildningsåtgärd” för att kunna ta del av EU:s skolmjölksstöd har bidragit till osäkerhet om vad som krävs av måltidsverksamheterna i praktiken. På initiativ av Kost & Näring går nu Jordbruksverket ut med ett förtydligande.

Åsa Kullberg.

– Skolmjölksstödet söks oftast av måltidsorganisationen medan ansvaret för utbildningens innehåll ligger på pedagogerna. Därför har det funnits en oro för att stödet ska ställa krav på åtgärder inom områden där måltidssidan saknar inflytande, förklarar fokusgrupp Förskola och skolas Åsa Kullberg.

För att reda ut begreppen träffade Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola i slutet av augusti företrädare för Jordbruksverket, som administrerar stödet i Sverige.

–  Våra synpunkter fick ett väldigt positivt mottagande, och huvudbudskapet från Jordbruksverket var tydligt: det finns ingen anledning till oro. Redan idag gör måltidsorganisationerna mycket av det som avses, fortsätter Åsa Kullberg.

Förtydligande publicerat

Med utgångspunkt i diskussionerna har fokusgruppen tillsammans med MAT-tankens Eva Sundberg utarbetat ett förslag till förtydligande av vad som avses med kravet på ”kompletterade utbildningsåtgärd”. I förslaget, som för några veckor lämnades till Jordbruksverket, finns en rad konkreta exempel på fullgoda utbildningsåtgärder som kan sättas in av måltidsorganisationerna.

På onsdagen publicerades förtydligandet på Jordbruksverkets hemsida, i god tid innan 1 november som är sista datum för den föranmälan som måste göras för att kunna ta del av stödet redan under läsåret 2019/20.

David Hollertz

Klicka här för att komma direkt till den samlade informationen om skolmjölksstödet, inklusive förtydligandet kring kompletterande utbildningsåtgärd.