En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Hur kraftsamla mot undernäringen?
ALMEDALSVECKAN 2019

Hur kraftsamla mot undernäringen?

2019-07-06
  1. Äldreomsorg
  2. Almedalen 2019
  3. Fokusgrupper
  4. K&N Play

Ett samhällsproblem som bitit sig fast – och som orsakar ett stort och onödigt lidande hos varje enskild individ som drabbas. Vid Kost & Närings Almedalsseminarium på temat undernäring bland landets äldre, samarrangerat av föreningens fokusgrupper Äldreomsorg och Sjukhus, diskuterades vad som krävs för att åstadkomma förändring i rätt riktning.

Dyr, ovärdig, onödig – hur kan det offentliga Sverige kraftsamla i kampen mot undernäring bland äldre?

TISDAG 2 JULI, 14:00 – 14:45

Medverkande

Lena Martin, utredare och ansvarig för myndighetens kunskapsstöd mot undernäring, Socialstyrelsen
Josephine Garpsäter, ordförande i DRF:s sektion gerontologisk och geriatrisk nutrition samt nutritionsansvarig dietist, Dietisternas Riksförbund och Sundbybergs stad
Gunnar Akner, docent i geriatrik, KI, Karolinska Institutet
Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Kost & Näring
Cecilia Nebel, moderator

I den namnkunniga panelen fanns Lena Martin, dietist och sakkunnig på Socialstyrelsen, Josephine Garpsäter, verksam inom Dietisternas Riksförbund och ansvarig för kvalitetsregistret för undernäring och fallskador, Senior Alert, Gunnar Akner, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet och ordförande i Svensk förening för klinisk nutrition – samt Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg.

Undernäringen är kostsam för samhället och drabbar livskvaliteten hos den enskilde. FN:s globala mål för jämlik hälsa och välbefinnande rimmar illa med verkligheten för en stor andel av de äldre i Sverige. Med åldern ökar hälsoproblemen och risken för undernäring. Symtom och sjukdomar gör att man äter mindre och näringsbehoven förändras.

”Behov av förändrat system”

– Nutritionsproblematiken är som en elefant i rummet. Vi har metoder för att diagnosticera och registrera men det händer för lite. Vårdpersonalen ser undernäringen men saknar kunskap för att göra något åt den. Vad som behövs är ett förändrat system, inte fler föreskrifter eller utredningar, inledde Gunnar Akner, Han tror inte att undernäringsproblematiken går att lösa med mat utan vill se mer av nutrition i grundutbildningarna för vårdpersonal.

Socialstyrelsens Lena Martin instämde i att fler föreskrifter inte är hela lösningen, men menade samtidigt att det behöver göras uppdateringar. Myndighetens nya kunskapsstöd ”Att förebygga och behandla undernäring” presenterades i maj 2019.

– Det är viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för vad, och hur vi skapar samverkan. Framför allt behövs det fler dietister, framhöll hon.

Nutritionsproblematiken en elefant i rummet. Gunnar Akner vill se en systemförändring för att komma åt undernäringsproblematiken. Foto: Linnea Ronström.

Anmälningar en blåslampa?

Just behovet och betydelsen av fler dietister var ett återkommande budskap från flera av panelisterna.

Marianne Backrud-Hagberg lyfte fram kommundietisterna som en viktig resurs, bland annat som kunskapskälla och stöd för personalen inom hemtjänsten, så att undernäring kan förebyggas och behandlas i tid. Kost & Näring vill också se ett ännu närmare samarbete mellan kostchefer och dietister i kommunerna, inte minst när det kommer till att faktiskt anmäla brister i verksamheten.

”När det börjar droppa in anmälningar, det är då någon börjar reagera och se problemet.”

– Som kost- och måltidschefer är vi väl medvetna om undernäringsproblematiken, men vi träffar inte dem vi servar med mat och måltider personligen.

Kost & Näring, förklarade Marianne Backrud-Hagberg, tror att fler anmälningar skulle kunna fungera som en blåslampa att göra mer mot undernäringen.

– En av våra medlemmar beskrev det som att ”när det börjar droppa in anmälningar, det är då någon börjar reagera och se problemet”. Kanske är det så vi måste göra, och här hoppas vi också få draghjälp från dietisterna, som ju kommer mycket närmare individen, fortsatte Marianne Backrud-Hagberg.

Gemensamt ansvar

Josephine Garpsäter, själv just kommundietist, höll med Marianne Backrud-Hagberg om att insatserna mot undernäring behöver komma tidigt.

– När kläderna sitter löst har det redan gått för långt. Hela organisationen måste samverka och ha högre kompetens, från chefer och ledare till den som är närmast vårdtagaren. Vilken kommun man råkar bo i ska inte ha betydelse för vilken vård man får, sade Josephine Garpsäter, som i likhet med Lena Martin poängterade att ansvaret för att förebygga undernäring vilar på samhället som helhet.

– Istället för smalhetsideal och löpsedlar om hur man går ner i vikt behöver vi prata om hur man håller sig frisk och hälsosam genom livet. En god aptit är den viktigaste faktorn för att förebygga ohälsa.

Kajsa Asp Jonson