En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Helpension vapen mot undernäringen?
2017-07-04
(Fr.v.) Cecilia Nebel, moderator, tillsammans med panelen bestående av Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister; Christina Tallberg, ordförande, PRO; Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist, Sundbybergs kommun samt Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet.

Helpension vapen mot undernäringen?

Diskussionen om hur de äldres möjligheter att äta rätt ska kunna förbättras är långtifrån ny. Men vid Findus Special Foods seminarium på temat, med ansvarig minister som en av panelisterna, lyftes konkreta åtgärdsförslag.

Vi vet att 65 procent av alla personer över 65 år antingen är undernärda eller riskerar att bli det. Det är lite av en tickande bomb, och vi frågar oss varför det händer så lite, inledde Gunnel Stuhr-Olsson, chef för Findus Special Foods.

Precis som vid Kost & Närings rundabordssamtal kom diskussionen till stor del att kretsa kring situationen inom hemtjänsten. Resurs- och inte minst kompetensbrist ringades in som ett av de mest centrala problemen.

”Som måltidschefer ser vi att det här är ett konkret förslag som är fullt möjligt att genomföra i praktiken, och som vi kan ta vidare direkt ut till våra kommuner”

– Jag brukar säga att visst behövs det händer på plats. Men det blir inte automatiskt bättre ju fler händer det är, utan händerna behöver göra rätt saker. Och för det krävs kompetens, konstaterade Josephine Garpsäter, dietist i Sundbybergs kommun. I sammanhanget lyfte hon även fram bristen på dietister i kommunerna. Av 290 kommuner har idag 57 anställda dietister.

Är det dags för ett dietistlyft? undrade seminariets moderator, Cecilia Nebel.

Lise-Lotte Lundin Petersson.

– Jag tror att vi behöver göra mer på det här området. Det är en bra tanke, konstaterade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Tanken på ett utökat måltidserbjudande i hemtjänsten i form av ett slags helpension, som täcker dygnets alla måltider och därmed den äldre personens hela näringsbehov, ventilerades både av Gunnel Stuhr-Olsson och av Kost & Näring, från åhörarplats.

– Som måltidschefer ser vi att det här är ett konkret förslag som är fullt möjligt att genomföra i praktiken, och som vi kan ta vidare direkt ut till våra kommuner, betonade Lise-Lotte Lundin Petersson, sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg.

David Hollertz