En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Handledare och praktikplatser sökes!
2013-02-06

Handledare och praktikplatser sökes!

Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet söker handledare och praktikplatser till studenterna på kostvetarprogrammet. Studenterna ska under sin femte termin, i den kurs som heter Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare (VFU), göra sin praktik på en arbetsplats.

Studenterna gör sin VFU under sex veckor, vecka 38-43. Ersättning till praktikplatsen utgår med 600 kr/vecka.

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att den studerande ska få en arbetslivsanknytning och en helhetssyn på aktuell verksamhet. Detta för att erhålla en förståelse för vilka arbetsuppgifter som det kommande arbetslivet kan innebära. Under VFU-placeringen ska studenten aktivt delta i verksamhetens olika delar samt genomföra ett eget projektarbete. Ämnet för projektarbetet och vilka delar av verksamheten som är aktuella för aktivt deltagande varierar mellan olika verksamheter. Det är av vikt att studenten och handledaren gemensamt kommer överrens om upplägg och då utgår ifrån studentens tidigare erfarenhet och verksamhetens behov.

Om du är intresserad av att vara handledare och ta emot en (eller flera) studenter, kontakta Ylva Mattsson Sydner, Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se, telefon 018-471 23 13, med dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av arbetsplatsen. Studenterna kommer sedan själva att ta kontakt med respektive arbetsplats.