En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Hållbart från nuläge till nyläge
2018-07-06

ALMEDALSVECKAN 2018

Hållbart från
nuläge till nyläge

Med ett komplett heldagsprogram onsdagen den 4 juli var Södertälje kommun och projektet Matlust Almedalsveckans kanske allra mest ambitiösa arrangör av seminarier med anknytning till offentliga måltider. Den röda tråden: hållbarhet och utveckling av livsmedelskedjan.

Om Matlust

• Femårigt EU-projekt som pågår fram till 2020 och som syftar till att utveckla en hållbar livsmedelsnäring, med koppling till miljö och hälsa.

• Målgrupp: Befintliga små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen.

• Geografiskt område: Stockholms län, med fokus på södra delen av länet, samt upp till tio procent deltagare från närliggande län.

• Budget: 57 miljoner kronor för hela perioden. Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, står för hälften av finansieringen. Återstående del kommer från Södertälje kommun och med­finansiärer.

Källa: www.matlust.eu

Dagen fick något av en kick-start när en stor mängd företrädare för upphandlingskedjans alla länkar på morgonen inledde med workshopen Hur kan vi få fler hållbara och lokala livsmedel på den offentliga tallriken? – som arrangerades i samarbete med Kost & Näring, Södertälje Science Park och Gotland Grönt Centrum. 

– Målet med workshopen var att gemensamt, från primärproducenter ända fram till beställare, försöka ringa in de problem och hinder som idag står i vägen för att vi ska få in de lokala, hållbara livsmedlen i de offentliga verksamheterna. Och sedan förstås hitta lösningarna, förklarar Anna Svartsjö, livsmedelscontroller i Södertälje kommun och aktiv i Kost & Närings fokusgrupper Upphandling respektive hållbarhet, som tillsammans med Sara Jervfors, Matlusts projektchef tillika kostchef i Södertälje, varit drivande i planeringen och genomförandet av dagen.

Under tre intensiva timmar flyttade deltagarna med gemensamma krafter – och med hjälp av otaliga post-it-lappar och specialframtagna formulär för problemformuleringar – fokus från nuläge till ”nyläge”. Dagen avslutades med att deltagarna presenterade idéer till lösningar på de problem som identifierades inledningsvis.

Anna Svartsjö, livsmedelscontroller i Södertälje kommun, aktiv i Kost & Närings fokusgrupper Upphandling respektive hållbarhet, som tillsammans med Sara Jervfors, Matlusts projektchef tillika kostchef i Södertälje, varit drivande i planeringen och genomförandet av dagen.

Början på något större

Resultaten, som än så länge är hemliga, kommer nu att analyseras. Planen är att med start under hösten följa upp det arbete som inletts med ytterligare workshop-tillfällen – där samma personer deltar igen.

”Vi vill att det här ska bli starten på ett vidare arbete, och inte stanna vid en fin workshop i Almedalen”

– Det har pratats mycket, men det händer lite. Vi vill att det här ska bli starten på ett vidare arbete, och inte stanna vid en fin workshop i Almedalen. Nu måste vi ta det stora klivet framåt och se till att det faktiskt konkret börjar hända mer, att vi växlar upp, säger Anna Svartsjö.

Ett längre reportage från Matlusts dag i Almedalen hittar du på Kost & Närings medlems­sidor i det kommande numret av Magasin Måltid, med utgivning i mitten av september.

David Hollertz