En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Grossistbarometern 2016: nu presenteras resultaten
2016-10-12

Grossistbarometern 2016
– nu släpps resultaten

Hur mår egentligen samarbetena mellan Sveriges offentliga måltidsverksamheter och deras livsmedelsgrossister? Vad har hänt när det gäller utbytesvarorna och deras kvalitet? Vad har blivit bättre – och vem eller vilka av grossisterna har anledning att kavla upp ärmarna och göra betydligt mer än idag för sina kunder?

gross_ny_hemsida_2016Dessa och många fler frågor besvaras i 2016 års upplaga av Grossistbarometern, som idag presenterades vid Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Upphandlings heldagsseminarium om livsmedelsupphandlingen.

Grossistbarometern, den första undersökningen av kundupplevelse i de offentliga måltidsverksamheterna där grossisterna på ett transparent och enkelt sätt jämförs med varandra, genomförs 2016 för tredje året i rad.

Positiv utveckling – med inte utan förbättringspotential

I den jämförande och analyserande rapport som Kost & Näring tagit fram utifrån resultaten 2014-2016, och som precis som resultaten i sin helhet finns fritt tillgänglig för nedladdning via www.grossistbarometern.se, tecknas en överlag ljus bild av utvecklingen i samarbetena mellan verksamheter och grossister:

  • De tidigare så vanligt förekommande överprövningarna fortsätter att minska kraftigt; 12 % av de nu löpande livsmedelsavtalen var föremål för överprövning i samband med upphandlingsprocessen. Motsvarande siffra i 2015 års barometer låg på 20 %.
  • Den generella upplevelsen av problem i samarbetena minskar något totalt sett. Mest problem upplever verksamheterna i samarbetet med Menigo.
  • Andelen utbytesvaror minskar något jämfört med tidigare, samtidigt som kvaliteten på de varor som byts in generellt upplevs hålla en högre kvalitet än tidigare. De båda största grossisterna, Martin & Servera och Menigo, kan å ena sidan stoltsera med tre raka år av förbättringar ifråga om utbytesvarornas kvalitet – men placerar sig fortfarande under en 3:a, det vill säga ”Likvärdig kvalitet”, på skalan.
  • Den upphandlande parten, det vill säga verksamheterna, anser sig generellt vara något bättre insatta i avtalen jämfört med tidigare – men i så mycket som 1 av 4 fall anser man inte att den egna organisationen följer upp avtalet i tillräcklig utsträckning.
  • En av grossisterna klättrar för tredje året i rad uppåt när verksamheterna ger sitt samlade omdöme om samarbetet med respektive grossist, och placerar sig därmed på en delad förstaplats. Vem? Svaret hittar du i rapporten ”Grossistbarometern 2016 – resultat och analys” på www.grossistbarometern.se!

Klicka här för att komma vidare till samtliga resultat och rapporter kring Grossistbarometern!