En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Det kommer hända igen”
2018-07-06
Omständigheterna vid det som kallas ”särskilda händelser” medför stora utmaningar i det offentliga ledarskapet. T.v. Karin Wrannvik, kostchef, företrädare för Ledarna i Stockholms stad och styrelseledamot i branschföreningen Ledarna inom offentlig sektor samt Jonas Morian, seminariets moderator och samhällspolitisk rådgivare vid Ledarna.

ALMEDALSVECKAN 2018

”Det kommer
hända igen”

Efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017 har insikten stärkts om ledarskapets betydelse i samband med så kallade särskilda händelser. Ett seminarium på onsdagen i regi av Ledarnas och chefsorganisationens ”Samverkan inom offentlig sektor”, SOS, där Kost & Näring ingår, mynnade ut i tre konkreta uppmaningar för bättre beredskap när krisläget är ett faktum.

Samtidigt som händelserna på Drottninggatan våren 2017 stod i förgrunden för paneldiskussionen var såväl panelister som moderatorn Jonas Morian tydliga med att krisberedskapen behöver omfatta ett betydligt bredare register av scenarier än enbart terrordåd och liknande attentat.

Jenny Wibacke, områdeschef vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i branschföreningen Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO) vittnade om hur hot och våld i sjukhusmiljön under de senaste åren blivit allt vanligare.

– Förr var det här väldigt mycket koncentrerat till akutmottagningarna men idag finns de här problemen ute på alla våra enheter, konstaterade hon.

Ulf Leijon, yttre befäl vid Storstockholms brandförsvar och ordförande i branschföreningen Ledarna inom Räddningstjänsten, var skadeplatschef vid terrordådet på Drottninggatan. I dialog med seminariets moderator Jonas Morian berättade han om sina upplevelser den 7 april 2017. Använd ljudspelaren här under för att lyssna till ett längre utdrag.

__
Vad kan då chefer inom landets offentliga verksamheter göra konkret för att öka förmågan att hantera dessa särskilda händelser? Panelen lyfte fram tre konkreta uppmaningar.

1. Var förberedd

– Gå hem och börja planera, oavsett om du tillhör räddningstjänsten, vården eller den kommunala verksamheten. Särskilda händelser kommer att hända igen. Det kan ske var som helst i Sverige och man kan inte på förhand veta hur stort eller litet, var eller när. Men man vet att det kommer hända, framhöll Ulf Leijon, yttre befäl vid Storstockholms brandförsvar och ordförande i branschföreningen Ledarna inom Räddningstjänsten, som var skadeplatschef vid terrordådet på Drottninggatan.

Jenny Wibacke, områdeschef vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i branschföreningen Ledarna inom Vård & Omsorg (LiVO), berättade om det våld och den hotbild som idag är en realitet för medarbetare, chefer och även patienter.

2. Ha en plan och håll den levande

– Lägg fast planer och strategier och se till att hålla dem levande, att öva. Det ena scenariot kommer aldrig vara det andra likt, men genom att ställa sig frågan ”hur agerar jag när det händer något, vad ska jag göra?” bygger du upp självförtroende och självinsikt, sade Jenny Wibacke.

– I stora organisationer finns också stora handlingsplaner. Där är utmaningen att få ner det till mindre enheter, att konkretisera. ”Vad betyder det här för just oss? Hur ser det ut när vi gör detta? Hur behöver jag agera som chef? fortsatte hon.

I en fråga till panelen lyfte Andreas Miller, nytillträdd förbundsordförande i Ledarna, frågan om vidareutbildning specifikt för chefer. ”Vad behöver just ni i form av kompetensutveckling för att kunna hantera den här sortens händelser i framtiden?”

3. Satsa på utbildning

– Det finns företag som jobbar med att utbilda i att hantera särskilda händelser, det är inte något som våra chefer kan göra. Från politiskt håll finns inte samma restriktiva hållning längre när det gäller att satsa resurser på utbildningar av det här slaget. Jag tror faktiskt inte att det finns någon politiker idag som vågar säga nej till sådan utbildning av ekonomiska skäl. Sedan tror jag inte att någon kan säga att ”jag har full koll”, inte ens de med allra mest utbildning. Det har man aldrig. Men det är ett steg i rätt riktning, framhöll Karin Wrannvik, kostchef, företrädare för Ledarna i Stockholms stad och styrelseledamot i branschföreningen Ledarna inom offentlig sektor.

David Hollertz