En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Fullt fokus i Skåne
2018-11-26

Fullt fokus i Skåne

Den 22-23 november strålade Kost & Närings sex fokusgrupper och styrelse samman i Lund för Fokusgruppdagarna, med ambitionen att rulla ut ett första utkast till planer för gruppernas satellitworkshops under Kostdagarna – men även för aktiviteter under Almedalsveckan 2019.

Efter ett inledande studiebesök vid det medicinska forskningscentret Igelösa, på inbjudan av föreningens branschsamarbetspartner Orkla Foods Sverige, viktes dagarnas senare del åt idéarbete kring hur fokusgrupperna under de kommande månaderna bäst ska kunna lyfta sina respektive frågor. Här följer några nedslag i allt det som diskuterades.

Bättre samverkan mellan äldreomsorgen och vården – och att nå ut till fler än ”de redan frälsta” – utgör centrala delar i fokusgrupp Äldreomsorgs planering inför både Kostdagarna och Almedalsveckan. – Utifrån temat ”Jämlik hälsa” och med utgångspunkt i några av de globala agenda 2030-målen vill vi diskutera hur jämställd måltidskvalitet inom äldreomsorgen ska kunna säkerställas. Skillnaderna är idag stor mellan kommunerna, konstaterade Frida Sandberg, gruppens sammankallande.__

Upphandling – vägledning och branschöverenskommelse

Inför Kostdagarna arbetar gruppen med parallella spår. Dels en helt ny vägledning för upphandling av färsk frukt och grönt som för närvarande befinner sig under utveckling, dels en större uppdatering av den befintliga branschöverenskommelsen för upphandling av livsmedel. Hållbarhetstider och prisjusteringar hör till de områden där gruppen hoppas kunna presentera skarpa tillägg till överenskommelsen.

– Vi vill ta reda på vad vi i Kost & Näring kan bidra med för att stödja verksamheterna utifrån en idé om ’det avfallssnåla köket’. Både sådant som går att förändra redan idag och större åtgärder på längre sikt, förklarade Jenny Isenborg Sultan, fokusgrupp Hållbarhet.__

Förskola och skola – förankring av specialkosterna

Ett möte med de tre finalisterna i 2019 års Kök & Pedagogik utgör en given del av gruppens planer inför Kostdagarna, tillsammans med en delrapport av arbetet med nationella riktlinjer för specialkoster.

– Vi vill ta chansen att möta Kostdagarnas deltagare för att diskutera och förankra det förslag till remiss, som under våren kommer att gå ut till de myndigheter och organisationer som vi fört dialog med under projektet, förklarade fokusgruppens Gunilla Martinsson.

– Alla pratar om valfrihet men alla har olika syn på vad det faktiskt är. Det här är något vi vill diskutera tillsammans med Kostdagarnas deltagare, sade fokusgrupp Sjukhus Patric Gill. Gruppen planerar också att i en trendspaning sätta fingret på de tydligaste tendenserna inom sjukhusmåltiderna just nu.__

Utrustning och lokaler – större delaktighet i byggprocessen

Knô dig in! Med detta slagord för större delaktighet i byggprocessen lanserade föreningens allra färskaste fokusgrupp sina planer för Kostdagarna.

– Vi vill börja med att spänna upp öronen och antennerna kring vad Sveriges kostchefer har för erfarenheter av köksbyggnation och byggprocess, för att sedan kunna återkomma med bra stöd och aktiviteter, förklarade fokusgruppens Gunnel Berdén.

David Hollertz