En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Fortsatt måltidslotteri i äldreomsorgen
fullbredd-huvud
Kostdagarna 2020

Fortsatt måltidslotteri i äldreomsorgen

2019-05-14
  1. Äldreomsorg

Årets stora nyhet för Kostdagarna, ett parallellt program med totalt nio satellitworkshopar i regi av Kost & Närings fokusgrupper, lockade stora skaror deltagare – i vissa fall betydligt fler än vad som rymdes i de lokaler som avsatts för ändamålet.

Ett av dessa, signerat fokusgrupp Äldreomsorg, tog med rubriken All-inclusive eller mikrad pirog?  avstamp i en paneldebatt om de stora kvalitetsvariationer som finns mellan landets kommuner ifråga om äldreomsorgens måltider.

Panelisten Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, fick medhåll när hon pekade på hur det många gånger saknas helhetsperspektiv rörande kompetens, drivkraft och ansvarstagande politiker.

– Det här är en fråga om kompetens och förståelse för frågan: på bredden och på djupet, på många olika nivåer i kommunerna. Ofta saknas en tydlig definition av ansvarsområdet ”nutritionskompetens”. Dietister kan jobba med nutrition och utbildning kring faktorerna som påverkar aptit och näringsintag, men även de som är närmast vårdtagaren måste ha kunskap, sade Cecilia Svanberg, kommundietist i Växjö.

”Kampen mot undernäring en lagsport”

Men vad krävs då för att åstadkomma praktisk förändring? Och kan skärpt lagstiftning, ett krav som Kost & Näring driver sedan länge, bidra till en förbättrad situation. Moderatorerna Frida Sandberg och Christine Jirving, båda medlemmar i fokusgrupp Äldreomsorg, pressade panelen på besked.

– Agenda 2030:s mål att utrota alla former av undernäring gäller även i Sveriges äldreomsorg. Att inte jobba förebyggande är olagligt. Frågan fastnar ofta vid detaljer i köket, men detta är en lagsport. Det behövs många olika spelare, ett bra samarbete och en kompetent lagledare, resonerade Livsmedelsverkets Anna-Karin Quetel, som i likhet med sin medpanelist Anders Henriksson, fram till helt nyligen vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, däremot inte ser skärpt lagstiftning som en lösning.

Systematiska förbättringar

Panelen var överens om att maten och måltiderna måste sättas i ett större perspektiv: Ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på kvalitet och helhetssyn – och patientsäkerhet.

– Innovation och nytänkande är viktigt. Visa politikerna vad ni kan, det ger ökad förståelse och engagemang. Erbjud gärna utbildning och inspiration. Kom med idéer. Det förebyggande arbetet är helt avgörande, betonade Anna-Karin Quetel.