En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Färdplan mot yrkeslegitimation
2016-06-29
Gemensamma krafter. Agneta Hörnell (t.v.) och Ylva Mattson Sydner, här tillsammans med norska Kost- og ernæringsforbundets ordförande Arnt Steffensen, deltog i diskussionerna om en europeisk yrkeslegitimation för foodservice-dietister.
Gemensamma krafter. Agneta Hörnell (t.v.) och Ylva Mattson Sydner, här tillsammans med norska Kost- og ernæringsforbundets ordförande Arnt Steffensen, deltog i diskussionerna om en europeisk yrkeslegitimation för foodservice-dietister.

NORDISKT MÖTE 2016

Färdplan mot yrkeslegitimation

Visionen om en skyddad, europeisk yrkeslegitimation för kost- och måltidschefer inom foodservice präglade agendan när danska Kost & Ernæringsforbundet i början av juni stod värd för Nordiskt möte i Köpenhamn.

Utöver företrädare för Kost & Näring och föreningens motsvarigheter i Danmark och Norge, fanns även Ylva Mattson Sydner och Agneta Hörnell från Uppsala respektive Umeå universitet på plats – båda med tunga förtroendeposter inom det europeiska dietistnätverket EFAD. Det är nämligen just från EFAD-håll som idén om en yrkeslegitimation för foodservice-dietister väckts under våren.

Marianne Schröder Maagaard.
Marianne Schröder Maagaard.

– Anne de Looy (EFAD:s ordförande, reds. anm.) lyfte frågan i samband med att hon gästade Kostdagarna i våras, och redan från början har vi varit oerhört positiva. För svensk och nordisk del är frågan särskilt viktig, eftersom den här yrkesgruppen är så stor hos oss jämfört med övriga Europa, säger Kost & Närings Marianne Schröder Maagaard, som tillsammans med Marianne Backrud-Hagberg representerade Kost & Näring vid mötet.

Hon pekar på en yrkeslegitimation för foodservice-dietister som en viktig del i att stärka kost- och måltidscheferna som grupp.

– Vi kostchefer brottas fortfarande med utmaningen att bli sedda och vinna erkännande i våra roller. En yrkeslegitimation för foodservice-dietister, liknande den som redan finns för kliniska dietister, vore en tydlig signal om att det unika jobb vi gör också kräver unik kompetens, fortsätter Marianne Schröder Maagaard.

”Samarbeten helt avgörande”

Mot bakgrund av frågans stora betydelse på våra breddgrader är det föga överraskande representanter från EFAD:s nordiska medlemsorganisationer, där Kost & Näring är en, som väntas bli drivande i projektet. Vid EFAD:s årsmöte i spanska Granada i början av september är förhoppningen att få två grundläggande pusselbitar på plats.

– Det handlar dels om att klubba en europeisk definition av dietistyrket som täcker in både foodservice- och klinisk inriktning. I samband med årsmötet räknar vi med att kunna tillsätta en arbetsgrupp som jobbar vidare specifikt med de centrala frågorna kring yrkeslegitimationen för foodservice-dietister. Validering av utbildningar, certifiering, registreringsprocedur och så vidare, säger Marianne Schröder Maagaard.

Målsättningen är att kunna presentera ett färdigt förslag till yrkeslegitimation redan 2018, lagom till EFAD:s 40-årsjubileum. Ambitiöst – men allt annat än omöjligt, menar Marianne Schröder Maagaard, som samtidigt betonar betydelsen av stöd i processen från EFAD och organisationens expertgrupper, så kallade ESDN:s (European Specialist Dietetic Network).

– Ensamma skulle vi inte ha en chans att ro iland detta. Här är våra internationella samarbeten helt avgörande. Vi i Kost & Näring och våra nordiska systerföreningar kan bidra med den praktiska kunskapen från verksamheterna. Men när det kommer till regelverk och paragrafer är det EFAD och ESDN-grupperna som har engagemanget, resurserna och expertkompetensen. Vi har en lång väg framför oss, men med gemensamma krafter är jag övertygad om att vi kan lyckas med detta.

Fotnot: Denna artikel publiceras också på Kost & Närings medlems­sidor i kommande nummer av Magasin Måltid, med utgivning i slutet av augusti.