En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Ett ständigt närvarande ämne
Ledarnas första kvinnliga förbundsordförande, från 2006 fram till pensionen 2018. Tidigare ordförande i Kost & Näring (1997-2005). I dag är hon hedersmedlem i föreningen.
Annika Elias var Ledarnas första kvinnliga förbundsordförande, från 2006 fram till pensionen 2018. Tidigare ordförande i Kost & Näring (1997-2005). I dag är hon hedersmedlem i föreningen.
Krönika

Ett ständigt närvarande ämne

2021-03-08
  1. Kost & Näring 100 år
  2. Förenade Måltider
  3. Krönika

Husmor. Kökschef. Ekonomiföreståndare. Kostchef. Måltidsstrateg. Hundra år av olika namn på chefen för en av de mest basala funktionerna i ett samhälle: att säkerställa matförsörjningen när man vistas utanför hemmet. 

I år firar Kost & Näring sitt hundraårsjubileum. Föreningen har gått under olika namn men hela tiden verkat inom ett starkt kvinnodominerat område. Sverige har en segregerad arbetsmarknad och kök, vardagsmatlagning och omsorg om hälsa och näring är ett av de mest traditionellt könsmärkta områdena. Till och med inom försvaret, en allt igenom manlig bastion, var köksregionerna öronmärkta för kvinnor när utbildningen till ekonomiföreståndarinna startade i början av förra seklet.

Föreningen för ekonomiföreståndarinnor vid större anstalters, i dag Kost & Närings, allra första styrelse, vald i samband med föreningens grundande den 18 maj 1921.

När jag började vara aktiv i Kost & Näring i början av 1990-talet var det lokala arbetet det helt dominerande. Vad man höll på med ”centralt” var inte särskilt intressant. Nej, det som betydde något för mig och mina kollegor i Göteborg – alla kvinnor – var det starka lokala nätverk där vi träffades och fick kunskap om verksamhetsutveckling, om nya tekniska landvinningar och, inte minst, om lediga jobb. Utan att vi själva funderade så mycket på det fungerade föreningens lokalavdelningar precis som de manliga nätverken inom andra branscher.

Då jag några år senare tog klivet till ordförandeposten i Kost & Näring fanns inte ordet jämställdhet på dagordningen. Margareta Håstad, min föregångare, ägnade all sin kraft och sitt engagemang åt att stärka branschen, åt att skapa en professionell yrkesprofil och därmed vinna respekt för arbetets komplexitet och värde. Men trots det var det ingen som någonsin pratade om att hennes och föreningens mål skulle ha något med jämställdheten i yrkeslivet att göra. Och skulle nu någon ha fört det på tal tror jag ganska säkert att det hade gjort Margareta gränslöst irriterad…

Faktum kvarstår: än i dag är arbetet med att leda måltidsverksamhet undervärderat i nästan alla avseenden. Och jag är övertygad om att det hör samman med att det är en så starkt kvinnodominerad bransch.

2006 valdes jag till förbundsordförande för Ledarna och fick därmed ett större mandat att driva frågor som handlar om chefers förutsättningar och villkor. I Ledarna finns alla branscher och alla typer av chefsuppdrag representerade och jag fick nu en crash course i hur olika villkoren för chefer kan se ut på svensk arbetsmarknad. Ett större mönster blev tydligt. I de branscher och yrkesområden som domineras av kvinnor är villkoren för chefer sämre – på nästan varje punkt: mandat och befogenheter, antal medarbetare en chef ska hantera, lön, och tillgång till överordnad chef kommer chefsuppdragen sämre ut. Och detta gäller oavsett offentlig eller privat arbetsgivare.

Faktum kvarstår: än i dag är arbetet med att leda måltidsverksamhet undervärderat i nästan alla avseenden. Och jag är övertygad om att det hör samman med att det är en så starkt kvinnodominerad bransch.

Under mina tolv år som Ledarnas ordförande var jämställdhet för chefer ett ständigt närvarande ämne. Vi drev kontroversiella frågor som kvotering till bolagsstyrelser, individuell föräldraförsäkring och lönediskriminering mot chefer som är kvinnor. Det gav oss medieutrymme och chanser att väcka opinion kring det som är kärnan i Ledarnas jämställdhetsarbete, att könet inte ska spela någon roll för chefers uppdrag och villkor.

Kost & Näring har hundra stolta år bakom sig. Genom ett målmedvetet arbete för att kvinnor och män i branschen ska ha goda förutsättningar för sitt ledarskap – vare sig de kallas husmor, strateg eller något helt annat – kan de kommande hundra åren bli minst lika framgångsrika.

Annika Elias

Denna krönika publiceras även i nr 1/21 av Kost & Närings medlemstidning Förenade Måltider, med utgivning den 11 mars.