En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Ett ögonblick, Marianne Backrud-Hagberg …
2014-09-25

Granat_och_skrutt_lowres

Ett ögonblick, Marianne Backrud-Hagberg … 

… Kost & Närings ordförande, som den 26 september tillsammans med styrelsens Karin Henningsson träffar Socialstyrelsen, för att överlämna Årets Äppelskrutt 2014.

Motiveringen till att tilldela Socialstyrelsen den föga smickrande utmärkelsen, ett beslut som tillkännagavs vid Kostdagarna i mars, lyder:

… för att – trots sitt eget konstaterande om rätt mat och näring som en viktig patientsäkerhetsfråga – under alltför lång tid ha lämnat visionen om ”mat som medicin” drivandes vind för våg. Kompetent kostvägledning i vårdkedjans alla länkar är i förlängningen ett säkert recept på både snabbare tillfrisknande och högre livskvalité, inte minst bland de äldre. Det är ni som bär ansvaret för näring och måltider till våra sjuka. Axla det ansvaret, knyt rätt kompetens till er och bli den positiva, professionella kraft som vården så väl behöver. Skärpning, Socialstyrelsen!

I samband med tillkännagivandet skickade Kost & Näring ett öppet brev till myndighetens generaldirektör, Lars-Erik Holm. Klicka här för att läsa det öppna brevet i sin helhet!

Utöver själva överlämningen av Årets Äppelskrutt, vad hoppas du få ut av mötet?

– Först och främst att Socialstyrelsen ett halvår efter att de tilldelats ’skrutten’ ska kunna visa på ett resultat, på att man faktiskt har agerat och att någonting konkret hänt sedan i våras. Sedan hoppas jag också att vi ska kunna etablera en kontakt för fortsatt utbyte. Utmärkelsen Årets Äppelskrutt är dels en kritik mot det som är och har varit, men på samma gång en utsträckt hand från oss i Kost & Näring att aktivt vara en del av lösningen.

Vem eller vilka deltar vid överlämningen från Socialstyrelsens sida?

– Eftersom vi anser att den här frågan är så betydelsefull att den hör hemma allra högst upp i organisationen ville vi egentligen lämna över skrutten direkt till generaldirektör Lars-Erik Holm. Nu kommer vi att träffa Annica Öquist, enhetschef vid avdelningen för kunskapsstöd, Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef för nationella riktlinjer och jurist Katrin Westlund. Jag tror och hoppas att den här trion är sammansatt med sikte på en konstruktiv dialog, direkt med de personer som ansvarar för det stora och viktiga arbete som ligger framför Socialstyrelsen.

Vilken fråga ser Kost & Näring som den allra första för Socialstyrelsen att ta tag i när det gäller de sjukas måltider?

– Det första och mest konkreta är att de rekommendationer som redan finns nu måste uppdateras. Vi som arbetar med måltiderna i sjukvården måste veta vad vi ska förhålla oss till i vårt dagliga arbete. På lite längre sikt är koordinationen och samarbetet mellan köken och vårdfunktionerna en oerhört viktig fråga för en helhet där patienten står i fokus. Här krävs ledning och tydliga målsättningar. Någon som kan visa vägen, helt enkelt.

Fotnot: Läs mer om resultatet av mötet på Kost & Närings medlems­sidor, i kommande numret av Magasin Måltid med utgivning den 20 oktober.