En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Årsmöte 2022: kandidera och nominera
Ordfklubba_16_9
Startklart

Ett ögonblick, Maria Ohlqvist ...

2021-10-20
 1. Årsmöte
 2. För medlemmar
 3. Valberedningen

… Sammankallande i Kost & Närings valberedning. Vid årsmötet 2022 ska en lång rad förtroende­uppdrag i föreningen tillsättas. Kommer ni i valberedningen stå pall för trycket?

Förtroendeuppdrag: de tillsätts 2022
 • Vice ordförande styrelsen, mandatperiod 2022-2025
 • Kassör styrelsen, 2022-2025
 • Ledamot styrelsen, 2 platser, 2022-2025
 • Ersättare styrelsen, 2022-2025
 • Revisor 2022-2025
 • Revisorsersättare 2022-2025
 • Ledamot valberedningen, 2022-2025

För formulär för kandidatur respektive nominering, besök årsmötessidan (kräver medlemsinlogg).

– Ja, absolut. I år har vi också inlett vårt arbete betydligt tidigare än annars. Det är en stor och viktig uppgift som ligger framför oss.

Vad är det ni gjort konkret? 

– Mest konkret så här långt är att formulären för kandidatur och nomineringar nu finns tillgängliga för alla medlemmar på årsmötessidan. Sedan har mycket handlat om att ta olika inledande kontakter. Både för att ringa in vilken kompetens som kommer att behövas och för att redan nu få en första bild av vilka som funderar på att kandidera eller omkandidera till uppdragen.

Vad händer framåt?

– Under oktober och åtminstone fram till årsskiftet kommer vi att jobba intensivt med att få in så många bra kandidater som möjligt. Ibland finns en inställning bland medlemmarna att det här med förtroendeuppdragen sköter sig självt och att det inte är någon idé att kandidera. Men det stämmer inte. De senaste åren har vi sett hur nya personer kommit in och andra bytts ut. Jag tycker det är en bra utveckling. 

Slutligen, vad är din uppmaning till Kost & Närings medlemmar? 

– Missa inte chansen att kandidera till något eller några av alla spännande uppdrag. Och kom ihåg att det går att nominera andra också. Just nomineringarna är jättevärdefulla för oss eftersom det skapar kontakter till medlemmar som kanske inte själva tidigare tänkt tanken att kandidera. 

Fotnot: Allt om årsmötet – innehållet uppdateras löpande! – hittar du som är medlem i Kost & Näring som vanligt på årsmötessidan (kräver medlemsinlogg).

Maria Ohlqvist

Maria Ohlqvist

  • Sammankallande