En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Ett ögonblick, Elin Röös …
2013-01-29

Ett ögonblick, Elin Röös …Elin_Roos

… doktorand vid Energi och Teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och en av föreläsarna under Kostdagarna 2013. Vad kommer du att tala om?

Min utgångspunkt blir att belysa hur livsmedelsproduktionen påverkar miljön: stora och små aspekter, sanningar och myter. Miljöaspekterna av livsmedel är komplexa, ofta kolliderar olika hänsyn. Då är det viktigt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna fatta ett väl avvägt beslut.

Ja, det låter onekligen en smula komplext. Kan du ge något exempel?

För att bevara den biologiska mångfalden behöver vi betande djur i Sverige, annars växer betesmarkerna igen och de ekosystem som finns där försvinner. Samtidigt har kött från idisslare en större klimatpåverkan än kött från gris och kyckling.

Apropå kött, du har tillsammans med andra forskare på SLU, och andra aktörer inom ramen för forskningsprojektet ”Klimatmärkt livsmedelsbutik”, nyligen lanserat Köttguiden.se, med underrubriken ”kloka val för miljön”. Vad är tanken med satsningen?

I Köttguiden tar vi ett bredare grepp om miljöaspekterna av det kött vi väljer genom att väga in fyra olika perspektiv: klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel och djurskydd och bete. På så sätt åskådliggör vi hur olika typer av kött påverkar miljön på olika sätt, och det blir det enklare för konsumenten att göra väl informerade val.

Riktar sig Köttguiden också till kostchefer, inköpare och andra som arbetar med offentliga måltider?

Absolut, exempelvis har vi fått indikationer på att Köttguiden kan vara till hjälp i framtagningen eller uppdateringen av kommunens kostpolicy. Tillsammans med Mat-klimat-listan som redan finns över olika livsmedels klimatpåverkan tror och hoppas vi att den ska bli ett viktigt verktyg för kostchefer och andra som fattar beslut kring den offentliga maten.

Elin Röös föreläser under Kostdagarna, den 21 mars mellan kl. 13.30 och 14.30. För programmet i sin helhet, mer information och anmälan till Kostdagarna, klicka här!