En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Dialog vägen framåt i upphandlingen
2017-07-06
(Fr.v.) Dagens moderator Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten, tillsammans med panelen bestående av Anita Åberg, Kost & Näring och Kramfors kommun, Maria Pousette, Menigo och Frans Brozen, producent, Ekoodlarna.

ALMEDALEN 2017

Dialog vägen framåt
i upphandlingen

Tio mils radie? Inom Sverige? Eller enbart producerat enligt samma lagar och regler som i närområdet? Trots flitigt användande, inte minst från politiskt håll, saknas fortsatt en enhetlig definition för ”närproducerat”.

Vid Upphandlingsmyndighetens seminarium Så upphandlar du för att få närproducerat på tallriken med hjälp av grossist (klicka här för att se seminariet i sin helhet på You Tube), där fokusgrupp Upphandlings Anita Åberg representerade Kost & Näring, kom diskussionen att kretsa kring det lika laddade som komplexa begreppet.

Anita Åberg.

– När- och lokalproducerat är idag en stark preferens hos politikerna. Men försöken att ta fram en enhetlig definition har hittills misslyckats, inledde Monica Sihlén, strateg vid Upphandlingsmyndigheten och dagens moderator.

Det faktum att lagen om offentlig upphandling inte tillåter upphandlande myndigheter att fråga på ursprung har lett till stor uppfinningsrikedom i förfrågningsunderlagen, konstaterade panelen.

Anita Åberg kunde bland annat berätta om ett exempel från hemkommunen Kramfors, där mervärdespoäng på hållbarhetskriterier givit incitament för grossisterna att samarbeta med lokala och regionala producenter. Om upphandlingen genomförs noggrant och får ta sin tid så är möjligheterna stora att få de varor man vill ha, menade Anita Åberg.

”Den andra delen är att köken sedan faktiskt köper de produkter som upphandlats, och inte tittar på prislappen och beställer ett billigare alternativ.”

– Men själva upphandlingen är bara den ena delen. Den andra delen är att köken sedan faktiskt köper de produkter som upphandlats, och inte tittar på prislappen och beställer ett billigare alternativ. Här har vi i verksamheterna ett stort ansvar.

Uppfattningen delades av Maria Pousette, affärsområdesdirektör offentliga affärer och servicehandel vid Menigo.

– En produkt som först handlas upp, men sedan i praktiken inte blir såld utan måste kasseras, bidrar bara till ökat svinn, framhöll hon, och pekade samtidigt på baksidan av alltför stor kreativiteten i förfrågningsunderlagen.

Monica Sihlén.

– Vi grossister har idag svårt att svara upp mot alla de olika krav som ställs på oss. Det vore bättre om vi kunde ta en diskussion med kommunerna redan innan upphandlingen, för att bättre kunna avgöra vad det är de faktiskt vill. Jag kan tycka att vi kommer så långt ifrån varandra, att det ofta blir så juridiskt. Trots att vi ju i grunden vill samma sak, att gästerna ska få njuta av bra och näringsrik mat.

Mer av dialog och mindre av taktiserande kring paragrafer, med andra ord. Anita Åberg känner igen resonemanget – och håller med.

– Det är just tack vare samverkan som vi har kommit så långt som vi har gjort. För bara några år sedan kretsade det mesta kring skall-krav och överprövningar. Idag pratar vi istället hållbarhet och kvalitet. Visst, fortfarande finns mycket kvar att göra, men det är viktigt att samtidigt komma ihåg hur mycket vi uppnått. Vid heldagsseminarierna som fokusgrupp Upphandling arrangerar den 19, 20 och 21 september är målet att lägga grunden för ytterligare steg framåt, sade Anita Åberg efter seminariets avslutning.

David Hollertz